Değişim Yayınları- Kitap ile Buluşma Yeriniz
Değişim Yayınları

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

  • 9789756267493
  • VAR

270,94
%15
318,75

 

 

Kitap Adı : Endüstri ve Sistem Mühendisliğine Giriş
Yazar Adı : Wayne Turner/ Joe Mize/ Kenneth Case/ John Nazemtz
Çevirenler : Doç. Dr. Ufuk Kula / Prof. Dr. Orhan Torkul / Prof. Dr. Harun Taşkın
ISBN : 975-6267-49-6
İlk Baskı Tarihi : Şubat 2006
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt Cinsi : 1. Hamur Kağıt
Kapak Cinsi : Karton Kapak
Liste Fiyatı : 6.5 TL
Sayfa : 662 Sayfa
Ebat : 19,5 x 23,5

 

 

 

 

Bu kitabın hazırlanmasında amaç, endüstri ve sistem mühendisliğini tanımlamak, iş dünyasındaki yerini anlamak ve çalışma alanları ile birlikte bazı çözüm tekniklerinin genel bir resmini vermektir. Ayrıca kitap, endüstri mühendisliğine genel bir bakış isteyenlere de yararlı olacaktır. Bu kitap endüstri ve sistem mühendisliğine ait yöntemlerin herhangi biri hakkında ayrıntılı bilgi vermemekte fakat çeşitli örgütlerde bir endüstri mühendisinin neler yapabilme kabiliyetinde olduğunu göstermektedir. Ele alınan araç ve yöntemlerin uygulanabileceği durumların tarifine özel önem verilmiştir. Klasik "bir problem arama" yöntemi yerine, önce problemler anlatılmış ve sonra problemlere uygulanabilecek yöntemler tartışılmıştır. Kitap üç kısma ayrılmıştır. Kısım 1'de endüstri mühendisliğinin amaçlarının ne kadar geniş kapsamlı olduğunu ve bu amaçlardaki gelişimi göstermek amacı ile genel olarak mühendisliğin ve özellikle de endüstri mühendisliğinin tarihçesi verilmiştir. Daha sonra endüstri ve sistem mühendisliğinin çağdaş bir tanımı ve tartışması yapılmıştır. Bu tanım ve tartışma, endüstri mühendisliği disiplininin hedef ve amaçlarını tanımlamakta ve uygulanabilecek alanları göstermektedir. Kısım 1, endüstri ve sistem mühendisliğinin bir örgütteki yerini ve bu işlevin nasıl yönetileceği ve kontrol edileceğini tartışmaktadır. Son olarak, Kısım 1'de, temel sistem teorisi ve geri besleme'ye giriş yapılmıştır. Kısım 2'de endüstri ve sistem mühendisliği disiplininin her temel yöntemine bir bölüm ayrılmıştır. Bu nedenle kısım 2 kitabın en geniş kısmıdır. Bu yaklaşımda amaç farklı yöntemlerin uygun kullanımına vurgu yapmaktır. Çağdaş hesaplama yöntemleri endüstri ve sistem mühendisliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğundan kısım 2'deki hemen hemen bütün bölümler yöntemlerin bilgisayarlaştırılmasını ele almaktadır. Kısım 2, CAD/CAM, robotik ve kaynak yönetimi gibi görece olarak daha yeni araçların yanı sıra uzun yıllardır kullanılmakta olan araçları da içermektedir. Endüstri mühendisliğinin yöneylem araştırması ve iş bilimi gibi alanlar ile ilişkisi vurgulanmaktadır. Bütünleşik Sistem Tasarımı başlıklı kısım 3, bir EM'nin tüm küçük parçaları nasıl bütünleşik bir sistem haline getirmesi gerektiğini göstermeyi amaçlamaktadır. Sistem mühendisliğine ait temel kavramlar, sistem bileşenleri arasındaki karmaşık etkileşimleri göstermek için kullanılan bir araçtır. Bilgisayar ve bilişim sistemleri, bütünleşik sistemlerin tasarımında kritik önem taşıdığından, Kısım 3'e bilgisayar ve bilişim sistemleriyle ilgili bir bölüm eklenmiştir.

 

 

 

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

 

 
UFUK KULA-ORHAN TORKUL-HARUN TAŞKIN
 
Bu kitap, endüstri ve sistem mühendisliğine giriştir. Özellikle, endüstri mühendisliği dersine girişte kullanılmak için tasarlanmıştır. Amaç, endüstri ve sistem mühendisliğini tanımlamak, iş dünyasındaki yerini anlamak ve çalışma alanları ile birlikte bazı çözüm tekniklerinin genel bir resmini vermektedir. Ayrıca kitap, endüstri mühendisliğine genel bir bakış isteyenlere de yaralı olacaktır.
 
Bu kitap endüstri ve sistem mühendisliğine ait yöntemlerin herhangi biri hakkında ayrıntılı bilgi vermemekte fakat çeşitli örgütlerde bir endüstri mühendisinin neler yapabilme kabiliyetinde olduğunu göstermektedir. Ele alınan araç ve yöntemlerin uygulanabileceği durumların tarifine özel önem verilmiştir. Klasik ‘’bir problem arama’’ yöntemi yerine, önce problemler anlatılmış ve sonra problemlere uygulanabilecek yöntemler tartışılmıştır.
 
Kitap üç kısma ayrılmıştır. Kısım 12de endüstri mühendisliğinin amaçlarının ne kadar geniş kapsamlı olduğunu ve bu amaçlardaki gelişimi göstermek amacı ile genel olarak mühendisliğin ve özellikleri de endüstri mühendisliğinin tarihçesi verilmiştir.
 
Daha sonra endüstri ve sistem mühendisliğinin çağdaş bir tanımı ve tartışması yapılmıştır. Bu tanım ve tartışma, endüstri mühendisliği disiplininin hedef ve amaçlarını tanımlamakta ve uygulanabilecek alanları göstermektedir. Kısım 1, endüstri ve sistem mühendisliğinin bir örgütteki yerini ve bu işlevin nasıl yönetileceği ve kontrol edileceğini tartışmaktadır. Son olarak, kısım 1’de, temel sistem teorisi ve geri besleme’ye giriş yapılmıştır.
 
Kısım 2’de endüstri ve sistem mühendisliği disiplininin her temel yönetimine bir bölüm ayrılmıştır. Bu nedenle kısım 2 kitabın en geniş kısmıdır. Bu yaklaşımında amaç farklı yöntemlerin uygun kullanımına vurgu yapmaktır. Çağdaş hesaplama yöntemleri endüstri ve sistem mühendisliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğundan kısım 2’deki hemen hemen bütün bölümler yöntemlerin bilgisayarlaştırılmasını ele almaktadır. Kısım 2, CAD/CAM, robotik ve kaynak yönetimi gibi görece olarak daha yeni araçların yanı sıra uzun yıllardır kullanılmakta olan araçları da içermektedir. Endüstri mühendisliğinin yöneylem araştırması ve iş bilimi gibi alanlar ile ilişkisi vurgulanmaktadır.
 
Bütünleşik Sistem Tasarımı başlıklı kısım 3, bir EM’nin tüm küçük parçaları nasıl bütünleşik bir sistem haline getirilmesi gerektiğini göstermeyi amaçlamaktadır. Sistem mühendisliğine ait temel kavramlar, sistem bileşenleri arasındaki karmaşık etkileşimleri göstermek için kullanılan bir araçtır. Bilgisayar ve bilişim sistemleri, bütünleşik sistemlerin tasarımında kritik önem taşıdığından kısım 3’e bilgisayar ve bilişim sistemleriyle ilgili bir bölüm eklenmiştir.
 
Bu kitabın ikinci baskısını bilenler benzetim ile ilgili yeni bir bölüm eklemiş olduğumuzun farkına varacaklardır. Tüm bölümler tam olarak güncelleştirilmiş, bazıları tamamen değiştirilmiştir. Diğer alt bölümler ise konu başlıklarının daha iyi düzenlenebilmesi için birleştirilmiş ve yeniden düzenlenmiştir.
 
ÇEVİRENLERDEN
 
Çeviride mümkün olduğunca endüstri mühendisliği alanında yaygın olarak kullanılan terimleri tercih etmeye ve mümkün olduğunca yazarların kullandığı anlatım biçimine sadık kalmaya çalıştık. Her ne kadar olabilecek hataları en aza indirmek için çeviri defalarca gözden geçirilmiş olsa da, bazı hataları gözden kaçırmış olabiliriz. Okuyucuların da uyarısı ile daha sonraki baskılarda bu hataların düzeltileceğini umuyoruz.
 
 
İÇİNDEKİLER
 
KISIM 1 ENDÜSTRİ MİHENDİSLİĞİNİN TARİHİ VE BİR BAKIŞ
 
1.MÜHENDİSLİK TARİHİ VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİMİ
1.1. Giriş
1.2. İlk Gelişmeler
1.3. Modern Çağ
1.4. Mühendislik Süreci
1.5. Meslek Olarak Mühendislik
1.6. Mesleki Ahlak
1.7. Mesleki Belgelendirme
1.8. Mühendislik Eğitim ve ABET Akreditasyonu
1.9. Endüstri Mühendisliğinin Tarihçesi
1.10. Endüstri Mühendisliği Örgütleri
1.11. Endüstri Mühendisliğinin Tanımı
1.12. Endüstri Mühendisliğinin Eğitimi
1.13. İlgili Gelişmelerin Etkisi
1.13.1. Yöneylem Araştırmasının Etkisi
1.13.2. Sayısal Bilgisayarların Etkisi
1.13.3. Hizmet Endüstrilerinin Ortaya Çıkışı
1.14. Diğer Mühendislik Disiplinleri ile İlişkisi
1.15. Gelecekteki Zorluklar
Tartışma Soruları
 
2. ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDSİLİĞİ
2.1. Giriş
2.2. Endüstri ve Sistem Mühendisliği Tasarımı
2.2.1. İnsan Faaliyet Sistemi
2.2.2. Yönetim Kontrol Sistemi
2.3. Olağan Endüstri ve Sistem Mühendisliği Faaliyetleri
2.3.1. Üretim İşlemleri
2.3.2. Yönetim Sistemleri
2.3.3. Üst Düzey Hizmetler
2.4. Toplam Örgüt ile ilişkisi
2.5. Endüstri ve Sistem Mühendisliği Fonksiyonunun İç Örgütlemesi
2.6. Endüstri ve Sistem Mühendisliği Fonksiyonunun Etkinlik Ölçütleri
2.7. ‘’Sistemlerin’’ Doğası
2.7.1. Tanımlar
2.7.2. Sistem Sınıflandırmaları
2.8. Sistemlerde Geri Beslenme Kontrolü
Tartışma Soruları
 
KISIM 2 ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞĞİ YÖNTEMBİLİMLERİ
 
3. İMALAT MÜHENDİDLİĞİ
3.1. Giriş
3.2. Ürün- Üretim Tasarım Etkileşimi
3.3. Süreç Mühendisliği
3.3.1. Ürün Yapısı ve Spesitifkasyonlarının Tanımlanması
3.3.2. İmal Edilebilirliği Değerleme
3.3.3. Parçayı Üretme Kabiliyetine Sahip Süreçlerin Belirlenmesi
3.3.4. Süreçlerin Maliyetlerinin Değerlendirilmesi
3.3.5. İşlemlerin Sırasını Belirleme
3.3.6. Süreç Dokümanlarını Hazırlama
3.4. Endüstriyel Süreçler
3.4.1. Rafine ve Alaşımlar
3.4.2. Döküm
3.4.3. Metal Şekil Verme
3.4.4. Metal Kesme
3.4.5. Kaynak
3.4.6. Montaj
3.4.7. Bitirme
3.5. Yardımcı Fonksiyonlar
3.5.1. Takım, Mastar ve Sabitleyici Tasarımı
3.5.2. Maliyet Tahmini
3.5.3. Bakım sistemi Tasarımı
3.5.4. Ambalajlama Sistemleri
3.7. Bilgisayar Uygulamaları
Tartışma Soruları
Problemler
 
4.TESİS YERLEŞTİRME VE DÜZENLEME
4.1. Tesis Yerleştirmeye Giriş
4.2. Göz Önüne Alınması Gereken Unsurlar
4.3. Analitik Teknikler
4.3.1. Doğrusal Programlama Taşıma Metodu
4.3.2. Çoklu Amaçlar
4.3.3. Matematiksel Programlama(Seçimli)
4.3.4. Kamu Sektörü Yer Seçim Problemleri
4.4. Tesis Düzenlemeye Giriş
4.5. Genel göz önünde Bulundurulması Gerekli Faktörler
4.6. Sistematik Düzenleme Planlaması
4.7. Bilgisayarlaştırılmış Düzenleme Planlaması (Seçimli)
4.8. Bilgisayarların Etkisi
Tartışma Soruları
Problemler
 
5. MALZEME TAŞIMA, DAĞITIM VE POTALAMA
5.1. Giriş
5.2. Malzeme Taşıma
5.2.1. Teçhizat Kavramları
5.2.2. Malzeme Taşıma İlkeleri
5.2.3. Sayısal Yöntemler
5.3. Dağıtım
5.3.1. Depo Yerleştirme
5.3.2. İşlemler Yönetimi-Rotalama
5.3.3. Kamu Sektöründe Rotalama
Tartışma Soruları
Problemler
 
6. İŞ TASARIMI VE ÖRGÜTSEL BAŞARIM-İŞ ÖLÇME
6.1. Giriş
6.2. Metot İyileştirme
6.2.1. Akış Süreç El Diyagramları
6.2.2. Sol El-Sağ El Diyagramları
6.2.3. Diğer Şemalar
6.2.4. Hareket Ekonomisinin İlkeleri
6.2.5. İnsan Mühendisliği
6.3. İş Ölçümü
6.3.1. Doğrudan Zaman Etüdü
6.3.4. Zaman Etüdü Standart Verileri
6.3.5. İş Örneklemesi
6.4. Örgütsel Sistem Başarımının Ölçümü
6.4.1. Üretkenli Ölçümünün Temelleri
6.4.2. Normal Üretkenlik Ölçüm Modeli
6.4.3. Çok Faktörlü Üretkenlik Ölçüme Modeli(ÇFVÖM)
6.5. Bilgisayar ve İş Ölçme ve Tasarım
 
Tartışma Soruları
Problemler
 
 
7. İŞLEMLER PLANLAMASI VE KONTROL
7.1. Giriş
7.2. İşlemler Planlaması ve Kontrole Genel Bakış
7.2.1. Talep Tahmini
7.2.2. İşlemler Planlama
7.2.3. Envanter Planlama ve Kontrol
7.2.4. İşlemler Çizelgeleme
7.2.5. İş Dağıtım ve İlerleme Kontrol
7.2.6.  Ara Yüzler
7.2.7. Fonksiyonların Bütünleştirilmesi
7.3.  Talep Tahmini Yöntemleri
7.3.1.  Hareketli Ortalamalar
7.3.2. Üstel Ağırlıklı Hareketli Ortalama
7.3.3. Regrasyon Analizi
7.4. İşlemler Planlama Yöntemleri
7.5. Envanter Planlama ve Kontrol Yöntemleri
7.6. İşlemler Çizelgelemenin yöntemleri
7.6.1. İşlemler Çizelgelemenin Amacı
7.7. İş Dağıtım ve İlerleme Kontrolü
7.8. MRP Sistemleri
7.9. Tam Zamanında Üretim
Tartışma Soruları
Problemler
 
8. KALİTE KONTROL
8.1. Giriş
8.2Kısa Tarihçe
8.3. Malcolm Baldrige ulusal Kalite Ödülü
8.4. Deming’in sürekli İyileştirme Öğretisi
8.5.Kalite Öğretisine Juran’ın Katkıları
8.6. Çevirim-içi ve Çevirim-Dışı Kalite Kontrol Araçları
8.7. Kalite Fonksiyonu Yayılımı
8.8. Kalite Maliyet Sistemleri
8.9. Kıyaslama
8.10. İstatistiksel Süreç Kontrol Araçları
8.10.1 Akış Şeması
8.10.2. Sebep-Sonuç Diagramları
8.10.3. Veri Toplama Formu
8.10.4. Pareto Analizi
8.10.5. Histogram
8.10.6. Saçılım Çizgesi
8.10.7. Deney Tasarımı
8.11. Kontrol Şemalarının Geçmişi
8.12. Değişkenler için Kontrol Şemaları
8.13. Kontrol Şemaları için duyarlılık Kontrolleri
8.14. Süreç Yeterlilik analizi
8.15. Karakteristikler için Kontrol Şemaları
8.15.1. p Kontrol Şeması
8.15.2. c Kontrol Şeması
Tartışma Soruları
Problemler
 
9. ÜCRETLENDİRME
9.1. Giriş
9.2. İş Analizi
9.3. İş Değerlendirme
9.3.1. Sıralama Yöntemi ile İş Değerlendirme
9.3.2. Sınıflandırma ya da Puan Tarifi
9.3.3. Faktör Kıyaslama
9.3.4. Puan Değerlendirme
9.4. Ücret Anketleri
9.5. Ücret Ödeme
9.5.1. Günlük Çalışma
9.5.2. Ölçülmüş Günlük Çalışma
9.5.3. Parça Başı Teşviği
9.5.4. Standart Saat
9.5.5. Grup Planlama
Tartışma Soruları
Problemler
 
10. CAD/CAM, ROBOTİK VE OTOMASYON
10.1.  İkinci Endüstriyel Devrim
10.1.1.  İmalatın Kısa Bir Tarihi
10.1.2. Elektroniğin ve Bilgisayarların Etkisi
10.1.3. Diğer Yeni Gelişmeler
10.1.4. Geleceğin Fabrikası
10.2.  Bilgisayarı Destekli Tasarım
10.2.1. Ürün tasarımında Bilgisayarlar
10.2.2. Süreç Tasarımında Bilgisayarlar
10.2.3.   Elektronik Tasarımda Bilgisayarlar
10.3. Bilgisayar Destekli İmalat
10.3.1. Bilgisayar Destekli Süreç Planlama
10.3.2.  Sayısal Kontrol
10.3.3. Grup Teknolojisi Kavramı
10.3.4.  Otomatik Depolama ve Geri Kazanım
10.3.5. Bilgisayar Destekli Test ve Muayene
10.3.6. Bilgisayar Destekli Fabrika Yönetimi
10.3.7. Esnek İmalat Sistemleri Kavramı
10.4. Robotik
10.4.1. Tanım ve Temel Kavramlar
10.4.2. Robotun Fiziksel ve Teknik Kabulleri
10.4.3. Robotik Uygulama
10.5. Otomasyon
10.6. BBİ’ın Geleceği
10.7. Endüstri Mühendisleri İçin Fırsatlar
Tartışma Soruları
 
11.İNSAN FAKTÖRLERİ
11.1. Genel Bakış
11.2. İnsan Başarısının Fizyolojik Yönleri
11.3. İnsan Faaliyetlerinin Psikolojik Yönleri
11.4.  İnsan İş Dünyası Arayüzü
11.4.1. İnsan-İş Dünyası Arayüzü
11.4.2. İnsan-Makine Arayüzü
11.4.3. İnsan-Bilgi/İletişi Sistemleri Arayüzü
11.4.4. İnsan ile Örgütsel/Denetsel Yapı Arayüzü
11.4.5. İnsan Robot ve Zeki Makineler Arayüzü
Tartışma Soruları
 
12. KAYNAK YÖNETİMİ
12.1. Giriş
12.1.1. Enerji Yönetimi
12.1.2.  Su Yönetimi
12.1.3. Tehlikeli Madde Yönetimi
12.2.  Enerji Yönetimi
12.2.1. Neden Enerji Yönetimi?
12.2.2. Neden Endüstri Mühendisliği?
12.2.3.  Gerekli Bileşenler
12.2.4. Fiyat Çizelgelerini Anlamak
12.2.5. Alternatif Fiyat Çizelgeleri
12.2.6. Enerji Yönetimi Fırsatları
12.3. Su Yönetimi
12.4. Tehlikeli Madde Yönetimi
12.4.1. Yasal Düzenlemeler
12.4.2. Endüstri Mühendisliğinin Rolü
12.5.  Sonuç
Tartışma Soruları
Problemler
 
13. FİNANS YÖNETİMİ VE MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ
13.1. Giriş
13.2. Muhasebe
13.3. Maliyet Muhasebesi
13.4. Mühendislik Ekonomisi
13.5.   Faiz Faktörleri
13.5.1. Tek-Ödeme Gelecek Değer Faktörü
13.5.2. Diğer Faiz Faktörleri
13.6. Ev Aletleri A.Ş. Örneği-Şimdiki Değer Hesaplaması
13.7. Bilgisayarın Muhasebe ve Mühendislik Ekonomisine Etkisi
Tartışma Soruları
Problemler
 
14.DETERMİNİSTİK YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
 
14.1.Giriş-Tanım
14.2.Endüstri Mühendisliğine Benzerlik
14.3.Yöneylem araştırmasının Doğası
14.3.1. Ekonomik Sipariş Miktarı
14.3.2. Fabrika Yeri Belirleme
14.3.3. İş Değerlendirme
14.3.4. Kalite kontrol
14.3.5. Diğerleri
14.4. Yöneylem Araştırmasının Sınıflandırılması
14.4.1. Deterministik Yaklaşım
14.2.2. Olasılıklı Yaşamak
14.5. Deterministik Yöneylem Araştırması
14.6. Matematiksel Programlama
14.7. .Kısıtsız Optimizasyon
14.8. Doğrusal Programlama
14.8.1. Atama Problemi
14.8.2. Ulaştırma Problemi
14.9.  Diğer yöntemler
14.9.1. Doğrusal Olmayan Programlama
14.9.2.  Tamsayılı Programlama
14.9.3. Sıfır-Bir Tamsayılı Programlama
14.9.4. Karesel Programlama
14.9.5.  Geometrik Programlama
14.9.6. Diğer Programlama Yöntemleri
14.10.   Bilgisayarların Etkisi
Tartışma Soruları
Problemler
 
15. OLASILIKLI MODELLER
15.1. Giriş
15.2.   Kuyruk Teorisi
15.2.1. Kuyruk Sisteminin Yapısı
15.2.2.   Kuyruk Notasyonu
15.2.3.   Tek Servis Kanalı
15.3. Envanter Kontrol
15.3.1. Tek Dönemli Model-Hazırlık Maliyetsiz
15.3.2.   Parti Büyüklüğü-Yeniden Sipariş Noktası Modelleri
15.3.3.   Dönemsel Gözden Geçirme Modelleri
15.4.   Markov Zincirleri
15.4.1. Düzenli Markov Zincirleri
15.4.2. Emici Markov Zincirleri
15.5.   İstatistiğin ve Bilgisayarların Etkisi
Tartışma Soruları
Problemler
 
16.BENZETİM
16.1Giriş
16.2. Benzetim Örnekleri
16.3. Rassal Sayı Üretimi
16.4. Zaman Akış Mekanizması
16.5. Benzetim Dilleri
Problemler
 
17. PROJE YÖNETİMİ
17.1.Giriş
17.2. Proje Planlama Ağları
17.3. Kritik Yol Yöntemleri
17.3.1. İleri Doğru Hesaplama
17.3.2. Geri Doğru Hesaplama
17.3.3.  Toplam Faaliyet Bolluğu
17.3.4. Kritik Yol
17.4. Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği
17.5. Süre Maliyet İlişkisi
17.6. Kaynak Dengeleme
Tartışma Soruları
Problemler
 
KISIM 3 BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI
 
18. SİSTEMLER İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
18.1. Giriş
18.2. Sistem Düşüncesine Giriş
18.2.1. Sistem Düşüncesinin Kaynağı
18.2.2.   Sistemlerin Hiyerarşik Doğası
18.3. Tanımlar ve Terminoloji
18.4. Sistem Mühendisliği
18.4.1. Sistem Analizi ve Tasarımı
18.4.2. Sistem Tasarımı Süreci
18.5. Sistem Mühendisliği
18.5.1. Blok Diyagramları
18.5.2. Transfer Fonksiyonları
Tartışma Soruları
 
19.YÖNETİM SİSTEMLERİ TASARIMI
19.1. Giriş ve Genel Bakış
19.2.Örgüt Sistem Bakış Açısı
19.2.1. Bir Bakış Açısı Kazanmak
19.2.2. Bir Başlangıç Noktasının bulunması
19.2.3.  Evrensel Sonuç Hedefleri
19.2.4. Hedefler ve Amaçların Belirlenmesi
19.2.5.   Bütünleşik Bir Çatı
19.3. Örgüt Tasarımı
19.3.1. Amaçların Belirlenmesi
19.3.2. İşlevlerin Belirlenmesi
19.3.3. İşlevlerin Gruplanması
19.3.4. İşlevsel Amaçlar
19.3.5. İş Tanımları
19.3.6. Yönetim Kontrolleri
19.3.7. Örgüt Tasarımı Sürekli ve Dinamiktir.
19.3.8.  Örgüt Yapıları
19.3.9. Örgüt İçerisinde Eşgüdüm
19.3.10. Tasarımın Güncelleştirilmesi
19.4. Yönetim Kontrollerinin Belirlenmesi
19.5. Örgüt Yaşam Çevrimi
19.5.1. Bir Örgütün Yaşam Çevrimi Evrimi
19.5.3. Örgütsel Yenilenme ve Yeniden Tasarım
19.5.4. Öğrenen Örgüt
Tartışma Soruları
 
20. BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
20.1.  Genel Bakış
20.2.  Bilişim Sistemlerinin Temel Kavramları
20.3.Bilişim sistemleri Tasarım Süreci
20.3.1. Olabilirlik Çalışması
20.3.2.   Sistem Analizi
20.3.3.   Genel Sistem Tasarımı
20.3.4.   Sistem Değerlendirme ve Gerekçelendirme
20.3.5.   Ayrıntılı Sistem Tasarımı
20.3.6.   Sistem Kurulumu
20.3.7.   Veritabanı yönetim sistemi
20.4.   Veri İletişim Ağları
Tartışma Soruları
 
21.PERSONEL YÖNETİMİ
21.1.  Giriş
21.2. Seçme ,Test Etme Ve Yerleştirme
21.3. Performans Değerlendirme,İş Eğitimi,Eğitim ve Terfiler
21.4. İş Analizi ve Tanımı
21.5. İşçi İşveren İlişkileri
21.6.  Güvenlik Programları
21.7. Sosyal Haklar ve Hizmetler
21.8. Motivasyon,Denetleme ve İletişim
21.8.1. Motivasyon
21.8.2. Denetleme
21.8.3.   İletişim
21.9. Mühendislik Yönetimi
Tartışma Soruları
Problemleri
 
EK-A. OLASILIK VE İSTATİSTİK
A.1. Giriş
A.2. Temel Olasılık Teorisi
A.2.1. Örnek Uzay
A.2.2. Olaylar
A2.3. Bir Olayın Olasılığı
A.2.4. İşlem Kuralları
A2.5.   Kombinasyon
A.3. Rassal Değişkenler
A.4. Olasılıkların Tahmini
A.5. Bazı Önemli Olasılık Dağılımları
A.5.1. Kesikli Dağılımların Özellikleri
A.5.2. Binom Dağılımı
A.5.3. Poisson Dağıtımı
A5.5. Kesikli Düzgün Dağılım
A.5.6. Sürekli Dağılımın Özellikleri
A.5.7. Normal Dağılım
A.5.8. Üstel Dağılım
A.5.9. Sürekli Düzgün Dağılım
A.6. Dağılımların Özeti
A.6.1. Beklenen Değer ve Değişiklik
A.6.2.   Ortalama
A.7.    Varyans
A.7.1. Ana Kütle ve Örneklem
A.7.2.    Örneklem
A.7.3.    Örneklem İstatistikleri
A.7.4.    Örneklem Ortalamasının Dağılımı
A.8. Merkezi Limit Teoremi
Tartışma Soruları
Problemler
 
EK-B TABLOLAR
 
 
 
 
 
 
 

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.