Değişim Yayınları- Kitap ile Buluşma Yeriniz
Değişim Yayınları

Programlanabilir Lojik Denetleyiciler ve Mühendislik Uygulamaları

  • 9789758289639
  • TÜKENDİ

29,75
%15
35,00

 

 

Kitap Adı : Programlanabilir Lojik Denetleyiciler ve Mühendislik Uygulamaları
Yazar Adı : Doç. Dr. Saadettin Aksoy
ISBN : 975-8289-63-2
Kapak Tasarımı : Aydın Duran
Baskı Tarihi : Şubat 2004
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt Cinsi : İthal Kağıt
Kapak Cinsi : Karton Kapak
Liste Fiyatı : 12 TL
Sayfa : 240 Sayfa
Ebat : 16,5 x 23,5

 

 

 

Bu kitap, başta öğrenciler ve piyasada çalışan genç mühendisler olmak üzere Plc ve endüstriyel otomasyon alanında çalışan herkese yardımcı olmak amacıyla yazılmıştır. Kitapta Plc'lerin yapısı, çalışması, giriş/çıkış elemanları ve programlama teknikleri hakkında temel bilgiler verilmiştir. Son yıllarda PLC'lerin programlanması ile ilgili ortaya konan Uluslararası Elektronik Komisyonu (IEC)'nun IEC 1131-3 standartları özet olarak verilmiştir. Endüstride yaygın olarak kullanılan PLC'lerin hemen hemen hepsinde kullanılmakta olan Merdiven Programlama (LD) ve Komut ile Programlama (IL) teknikleri kitapta ayrıntılı olarak incelenmiş, Omron Sysmac CPM1/CQM1 ve Siemens S7-200 tipi PLC'ler için değişik tip örneklere uygulanmıştır.
 
PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİLER VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI
 
Doç. Dr. Saadettin AKSOY
 
Günümüzde güvenli ve ekonomik bir üretim için gerekli, olan endüstriyel otomasyon sistemleri hızlı bir şekilde gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Bu gelişmeye paralel olarak otomasyon sistemlerinin temel yapı taşı olan Programlanabilir Lojik Denetleyiciler (PLC)’de gelişmektedir. Modern teknoloji ile üretilmiş olan PLC’ler, lojik işlem ağırlıklı mikro işlemci tabanlı sayısal kontrol cihazlarıdır.
 
Bu kitap, başta öğrenciler ve piyasada çalışan genç mühendisler olmak üzere PLC ve endüstriyel otomasyon alanında çalışan herkese yardımcı olmak amacıyla yazılmıştır. Kitapta PLC’lerin yapısı, çalışması, giriş/çıkış elemanları ve programlama teknikleri hakkında temel bilgiler verilmiştir. Son yıllarda PLC’lerin programlama ile ilgili ortaya konan Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC)’nun IEC 1131-3 standartları özet olarak verilmiştir. Endüstride yaygın olarak kullanılan PLC’lerin hemen hemen hepsinde kullanılmakta olan Merdiven Programlama (LD) ve Komut ile programlama(IL) teknikleri kitapta ayrıntılı olarak incelenmiş, Omron Sysmac CPM1/CQM1 ve Siemens S7-200 tipi PLC’ler için değişik tip örneklere uygulanmıştır.
 
Literatürde, PLC’ler ile ilgili kitaplarda programlama komutları ile ilgili yeterli bilgilerin mevcut olmasına karşın, PLC’li bir endüstriyel otomasyon projesine nereden başlanacağı, hangi tasarım adımlarının izleneceği ve tür programlama tekniklerinin kullanılacağına ilişkin yeterli bilgi bulunmamaktadır. Neticede PLC programlama komutları hakkında yeterli bilgi sahibi olan öğrenci, karşılaştığı bir endüstriyel otomasyon problemini nasıl çözeceğini bilememektedir. Çözüm için kendilerine özgü sezgisel yazılımlara başvurmaktadırlar. Benzer biçimde endüstride çalışmakta olan bazı deneyimli yazılımcılar, PLC yazılımlarını genellikle sezgisel olarak yazmaktadırlar. Sistematik bir tasarım yönetimi izlememektedirler. Ancak, aradan uzunca bir süre geçtikten sonra programa bazı düzeltme veya ilaveler yapmak gerektiğinde, sezgisel olarak yazılmış olan programın kavranması gerekli değişikliklerin yapılması uzun bir zaman almakta, bazen mümkün olmamaktadır. Bu durum işletmelerde önemli üretim kaybına sebep olmaktadır. Söz konusu bu bilgi eksikliğini gidermek amacıyla kitabın 7. bölümünde PLC’li otomasyon sistemlerinin tasarımı ve gerçekleştirilmesi için gerekli tasarım adımları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Kitap toplam 8 bölümden oluşmaktadır.
 
Bölüm 1’de; PLC’ler, bağlantı düzenleri ve bole cebri ile ilgili temel bilgiler verilmiştir.
 
Bölüm 2’de; PLC mimarisi ve çalışması ele alınış, PLC’lerde kullanılan giriş ve çıkış modüllerinin devre şemaları bağlantı biçimleri incelenmiştir.
 
Bölüm3’de; endüstride yaygın olarak kullanılan giriş/çıkış elemanlarının yapısı işlevleri ve PLC ile bağlantıları ele alınmıştır.
 
Bölüm 4’de; programlama yöntemleri hakkında temel bilgiler verilmiştir.
 
 
Bölüm 5’de; PLC’lerde yaygın olarak kullanılan merdiven programlama teknikleri incelenmiştir. Omron Sysmac CPM1/CQM1 ve Siemens Simactic S7-200 tipi PLC’leri için değişik uygulamalar verilmiştir.
 
Bölüm 6’da; endüstriyel otomasyonda sıkça karşılaşılan kapalı çevrimli kontrol metotları incelenmiştir.
 
Bölüm 7’de; özellikle ardışıl yapıya sahip olan otomasyon sistemlerinin tasarımı ve gerçekleştirilmesi ile ilgili teknikler incelenmiştir. Kullanışlı bir tasarım yöntemi olan durum diyagramları yöntemi ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Değişik tür PLC’lerde ardışıl programlama için kullanılan programlama teknikleri incelenmiştir.
 
Bölüm 8’de; uygulamada sıkça karşılaşılan değişik türden otomasyon problemleri ele alınmış, çözümleri verilmiştir.
 
EK-A’da sayı sistemleri, EK-B’de Simatic S7-200 PLC’leri, EK-C’de ise Sysmac CPM1 PLC’leri ile ilgili özet bilgiler verilmiştir.
 
Endüstriyel otomasyon sistemlerinde önemli bir yeri olan yeri olan veri iletişimi sistemleri bir sonraki baskıya bırakılmıştır.
 
Bu eserin tüm meslektaşlarıma faydalı olmasını diler, şekillerin çiziminde ve kitabın yazılmasında önemli katkılarda bulunan oğullarım Mehmet ve Ali İhsan’a teşekkür ederim.
 
Kitapta rastlanabilecek hatalardan dolayı okuyucularımdan şimdiden özür diler,hata ve öneriler için sakso@sakarya.edu.tr e-posta adresine bilgi vermelerini temenni ederim.
 
İÇİNDEKİLER
 
BÖLÜM 1
 
BİLGİSAYAR VE ENDÜSTRİYEL OTOMASYON
      Giriş
       Programlanabilir Lojik Denetleyiciler
       Lojik
       PLC Bağlantı Düzeni
       Merdiven Diyagramı
 
BÖLÜM 2
 
PLC MİMARİSİ VE ÇALIŞMASI
         Giriş
         PLC Mimarisi
               CPU
               Bellek
               Orta yol (Bus)
          Giriş Çıkış Modülleri
                DC voltaj girişli sayısal giriş modülü
                 AC voltaj girişli sayısal giriş modülü
                 Yüksek hızlı sayıcı giriş modülü
                 Analog Sayısal Dönüştürücü (ADC) giriş modülü
                 Roleli Çıkış Modülü
                 Transistorlü çıkış modülü
                 Trikaylı çıkış modülü
                 Sayısal Analog Dönüştürücü(DAC) çıkış modülü
            Giriş Çıkışların Adreslenmesi
            Klavye & Gösterge
            Program İcrası
            Çok Görevlilik ve Çok İşlemlilik
            Yazılım Geliştirme
 
BÖLÜM 3
 
GİRİŞ/ÇIKIŞ ELEMANLARI
Giriş
      Giriş Elemanları
            Sayısal giriş elemanları
                  Basınç ve sıcaklık anahtarları
                  Yaklaşım anahtarları (Proximity swiches)
                   Fotoelektrik anahtarlar
                   Dil anahtarı ve dil rolesi
                   Optik kodlayıcılar
            Analog giriş elemanları
                   Doğrusal potansiyometre
                   Doğrusal Değişken Fark Dönüştürücü (LVDT)
                   Takogeneratör
                   Sıcaklık algılayıcıları
                   Gerilme ölçüsü (Strain gauge)
       Çıkış Elemanları
              Sayısal çıkış elemanları
                    Selonoid valf
                    Role ve Kontaltörler    
                    Yarı iletkeb roleler(Solid State Relay-SSR)
                    DC motorlar
                    AC motorlar
                    Adım motorları
 
BÖLÜM 4
 
PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİ
Giriş
Grafiksel Programlama
            Merdiven Diyagramları(Ladder Diagrams-LD) ile programlama
            Fonksiyon Blok Diyagram(Function Block Diagram-FBD) ile programlama
            Ardışıl Fonksiyon Planı(Sequential Function Chart-SFC)
 Metine Dayalı Programlama
            Komut ile Programlama (Instruction List-IL)
            Planlanmış Metin (Structued Text-ST) ile programlama
 
BÖLÜM 5
 
MERDİVEN PROGRAMLAMA
 Giriş
 Kombinasyonel Lojik
 Alt Bloklar
 Mandallama (Latching)
 Zamanlayıcılar (Timers)
          Darbe (plas) zamanlayıcı
          Gecikmeli kapanan ( Delay-On) zamanlayıcı
          Gecikmeli açılan (Delay-Off) zamanlayıcılar
 Sayıcılar (Counters)
 Karşılaştırma
 Matematiksel İşlem Komutları
          Veri aktarma (Move)
          Aritmetik İşlemler
 Lojik Bit İşlemleri
           Set ve reset işlemleri
           Kenar algılama işlemi
           Arttırma (İncrement) ve Azaltma (Decrement) işlemi
           İvedi data işlemleri
           Kaydırma Kaydediciler (Shift Register)
 Program Denetleme İşlemleri
           Ana kontrol rolesi (Master Control Relay)
           Dallama (Jump) işlemi
           Alt programlar
 Merdiven Programlamada Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar
 Merdiven Programlama Örnekleri
          Bir sayıcı ile mandallama devresinin resetlenmesi
          Dönemli zamanlayıcı
          Ardışık olarak birbirini setleyen zamanlayıcılar
 Sorular
 
BÖLÜM 6
 
KAPALI ÇEVRİM KONTROL
  Giriş
   PLC ile Kapalı Çevrimli Kontrol
          On/off kontrol
           PID kontrol
           PWM kontrol
 
 PLC ile Kapalı Çevrimli Hız Kontrolü
 PLC ile Kapalı Çevrimli Sıcaklık Kontrolü
 
BÖLÜM 7
 
TASARIM YÖNTEMLERİ
 Giriş
 Tasarım ve Gerçekleştirme
 Kombinasyonel Lojik Devreler
 Ardışıl Lojik Devreler
 Değişik Tür PLC’ler için Programlama Yapıları
 Tepeden Aşağıya Doğru Tasarım (Top-Down Design)
 
BÖLÜM 8
 
UYGULAMALAR
 Giriş
 Pinomatik Piston Kontrolü
 Parça Yönlendirme Sistemi
 Robot Kontrolü
 Profil Kesme makinası Kontrolü
 Tasarım Problemleri
 
EK-A
SAYI SİSTEMLERİ
   İkili sayı sistemi
   Sekizli sayı sistemi
   Onaltılık sayı sistemi
   İkili kodlanmış ondalık sayı sistemi
 
EK-B
SIMATIC S7-200 PLC
     Genel yapısı
     Özellikleri
     Çalışma süreci
      Veri tipleri ve adresleme modları
 
EK-C
SYSMAC CPM1 PLC
      Genel yapısı
      Sysmac PLC bilgi roleleri
 
KAYNAKLAR
DİZİN   
 
 

 

 

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.