Değişim Yayınları- Kitap ile Buluşma Yeriniz
Değişim Yayınları- Kitap ile Buluşma Yeriniz
Değişim Yayınları- Kitap ile Buluşma Yeriniz
Değişim Yayınları- Kitap ile Buluşma Yeriniz
Değişim Yayınları- Kitap ile Buluşma Yeriniz
Değişim Yayınları- Kitap ile Buluşma Yeriniz
Değişim Yayınları- Kitap ile Buluşma Yeriniz
Değişim Yayınları- Kitap ile Buluşma Yeriniz
Değişim Yayınları

3DS MAX 2014 İLE GÖRSELLEŞTİRME

  • 9786054925179
  • VAR

244,38
%15
287,50

3ds Max 2014 ile Görselleştirme kitabı, Ocak 2005'de çıkan, binlerce okuyucusuna 3ds Max'i sıkılmadan öğreten, Türkiyenin en çok okunan 3ds Max ile Görselleştirme kitapları serisinin güncellenmiş ve geliştirilmiştir hâlidir. 3ds Max'e yeni başlayan ve programı en güncel ve yeni özellikleri ile öğrenmek isteyenler için yegâne kaynaktır.

Temel olarak 3ds Max'i görselleştirmeye bakan başlıkları ve uygulamaları ile sıfırdan öğretmek ile beraber, 3ds Max programını bilen kullanıcılarda kitabın içerisinde bilmedikleri modelleme araçlarını, aydınlatma, kaplama ile ilgili birçok püf noktaları, 3ds Max 2012, 2013 ve 2014 sürümünün görselleştirme ve tasarıma bakan yeni eklentilerini ve pratik çalışma yöntemlerinin bulabilirler.

 

 

 

 

 

KISIM 1: 3ds Max  Arayüz ve Temel Bilgiler
 
BÖLÜM 1: 3DS MAX Arayüzüne Genel Bakış
3ds Max  Arayüzü (Interface)22
Menüler üzerinde özel kontroller26
Customize Menüsü. 29
File Menüsü. 31
Yeni bir sahne açma; File Menüsü ; New ve Reset32
Merge :32
Export :32
Import :32
Yedekleme(Auto Backup)34
Units Setup (Ölçü Birimi Ayarı)36
Çalışma Ekranları (Viewports)37
Tam ekranda Farklı Çalışma ekranlarına geçiş. 39
Farklı Çalışma Ekranı Şablonları40
Çalışma ekranlarını bölme.. 41
Farklı Görüntüleme Çeşitleri42
Yeni Realistic ve Stylized Görüntüler43
Çalışma Ekranı Kontrol Araçları(Viewport Controls)51
2D Pan Zoom... 56
Çalışma Ekranında kullanabileceğiniz özellikler ve Kısayollar57
 
BÖLÜM 2: TEMEL BİLGİLER
Standard ve Extended Geometrik Objeleri çizme ve değiştirme işlemleri60
Objeler Nasıl Çizilir61
Objeleri çizdikten sonra parametrelerini değiştirme.. 68
Grid(Izgara) ve Koordinat Sistemi ?. 70
Autogrid özelliğini kullanarak çizim yapma.. 71
Standard ve Extentend Primitives Menüler73
Name and Color (İsim ve Renk)73
Creation Method (Çizim Methodu)73
Keyboard Entry (Klavye Girişi – Klavye ile çizim yapmak için)73
Diğer Standard Objeler 74
Seçim Araçları ve Teknikleri 77
Bölgesel Seçim ve Araçları (Region Select)79
Listeden isme göre seçim Yapma (Select By Name)81
Seçimi Filitreleme / Selection Filter Menüsü. 84
Seçim Seti Yapma (Selection Set)85
Grup Yapma (Group Menüsü)87
Display Panel Hide ve Freeze.. 90
Objeleri gizleme ve dondurma işlemleri90
Isolate Selection. 93
Transform Araçları94
Taşıma, Döndürme ve Ölçeklendirme.. 94
Referans Koordinat Sistemi103
Local Koordinat Sistem 106
Objelerin Merkezini Değiştirme(Transform Coordinate Center)107
Objelerin Merkezlerini Değiştirme (Pivot Point)109
Snap Tools (Yakalama Araçları) 110
Uygulama: (Move,Rotate ve Scale ile objeleri düzenleme) 115
Hizalama Araçları (Align Tools)118
Align(Hizalama)119
Quick Align 122
Normal Align. 122
Kopyalama Araçları124
Çoğaltma Teknikleri ve Araçları 124
Copy, Instance ve Reference çoğaltma arasındaki farklar ?. 126
Mirror Kopyalama Aracı129
ARRAY Kopyalama Aracı 133
Uygulama : ARRAY kopyalama aracı ile döner merdiven. 135
Spacing Tool  Kopyalama Aracı138
Uygulama : Spacing Tool aracı ile Balkon. 142
Clone and Align Tool 144
Object Paint(Eğrisel Yüzeylerde Kopyalama)149
Layers (Katmanlar)154
Containers. 159
 
KISIM 2: MODELLEME
 
Bölüm3: 3DS MAX MODELLEME
3DS Max’de modelleme nasıl yapılır ?. 169
Modelleme Modifiers Stack  ( Değişticiler Yığını Paneli )170
Modifiers (Değiştiriciler)171
Parametrik Değiştiriciler171
Bend.. 172
Bend ve Limitler 174
Uygulama: Masa.. 177
İlk Test Render İşlemi 178
Taper182
Twist183
Noise.. 184
Uygulama : Kaya.. 184
Uygulama : Deniz. 186
Arka plan (Backround) rengini değiştirme.. 189
Arka plan (Backround) resim ekleme.. 190
Çalışma Ekranında (Viewport Backround) resmi gösterme.. 193
Stretch. 196
Squeeze.. 197
Mesh Select198
Mesh Select Kullanımı198
Soft Selection (Yumuşak Seçim)201
Mesh Select Uygulama : Baston. 202
FFD ( Free Form Deformations)213
Uygulama : KANEPE. 213
Push. 224
Push ve Soft Selection. 225
Ripple.. 227
Lattice.. 228
Uygulama:  Lattice ile Sabit Pencere.. 230
Wave.. 234
Displace.. 235
Skew.. 242
Spherify. 243
Xform... 244
Affect Region. 247
Shell248
Cap Holes. 250
Slice.. 252
Mesh Smooth. 255
Turbo Smooth. 257
Uygulama : Elma.. 258
Neler Öğrendik ?. 273
Alıştırma.. 273
 
Bölüm 4: 3DS MAX ile 2 Boyutlu Çizim
3DS Max ile 2 Boyutlu Çizim Nasıl Yapılır  ?. 275
2 Boyutlu Hazır Şekiller276
2 Boyutlu Hazır Şekiller(Extended Splines)281
2 Boyutlu Çizgiler İçin Ortak Menüler284
Line (Çizgi) Nasıl Çizilir ?. 285
Line çizerken kullanabileceğiniz önemli klavye kısayolları nedir ?. 288
2D Snap.. 289
Line ve Diğer Çizgiler için Rendering Menüsü. 290
Edit Spline (2 Boyutlu Çizimler Üzerinde Değişiklik)291
Edit Spline Selection Menüsü. 292
Nokta Çeşitleri 293
Smooth ile Bezier nokta Arasındaki Fark ?. 294
Edit Spline Geometry Menüsü. 296
Attach ile Çizgileri birbirine bağlama.. 297
Vertex (Noktalar) üzerinde kullanabileceğimiz araçlar300
Segmentler üzerinde kullanabileceğimiz araçlar305
Spline  üzerinde kullanabileceğimiz araçlar307
3ds Max ve AutoCad.. 311
AutoCad çizimlerini 3ds Max’e aktarma (Import)311
Neler Öğrendik ?. 315
 
 

Bölüm 5: 2 Boyutlu Çizimleri 3 Boyutlu Objelere Çevirme
Extrude.. 318
Uygulama : Ev için Plan. 319
Lathe.. 327
Bevel330
Bevel Profile.. 332
Uygulama : Ev için Saçak ve Kartonpiyer337
Sweep.. 342
Uygulama : Sweep ile Çerçeve 343
File Link Manager350
File Link Manager Diğer Ayarlar354
 
Bölüm 6: COMPOUND OBJECTS
BOOLEAN
3 Boyutlu geometrileri birbirinden çıkarma işlemleri355
Boolean nasıl uygulanır ?. 356
Boolean altındaki A ve B objeleri nasıl değiştirilir ?. 360
Extract363
Display ve Uptade Menüsü. 364
Uygulama : Ev Plan üzerinde Pencere ve Kapı Boşlukları365
 
PROBOOLEAN
Yeni ProBoolean. 370
ProBoolean ile BooleanKarşılaştırma?. 370
ProBoolean ile gelen yenilikler371
Uygulama: ProBoolean ile Çamaşır Makinesi377
Uygulama: ProBoolean ile Üçlü Priz 379
 
TERRAIN
Terrain ile Arazi Modelleme.. 382
Terrain ile İzohips Eğrileri382
Terrain Parametreleri383
 
 
BÖLÜM 7: MİMARİ Projelerde kullanabileceğimiz PARAMETRİK HAZIR OBJELER– AEC EXTENDED
Wall(Duvar) Nasıl Çizilir ?. 388
Foliage(Ağaç, Bitkiler)401
Railing (Korkuluk)407
Uygulama : A.E.C Extended Railing ile Çit408
Stairs (Merdivenler )413
Uygulama : Merdivenler için parametre değişiklikleri414
Windows (Pencereler)419
Uygulama : Penceler için parametre değişiklikleri420
Doors (Kapılar)425
Uygulama : Kapılar için parametre değişiklikleri426
Uygulama : Snap ile Kapı ve Pencere çizme.. 432
Link Aracı ve Wall,Doors,Windows 440
 
BÖLÜM 8: COMPOUND OBJECTS  LOFT MODELLEME
Adım Adım Loft 422
Loft ile modellediğimiz obje üzerinde değişiklik nasıl yapabiliriz ?. 426
Loft ile daha rahat çalışın. 427
Çizeceğiniz yeni bir kesiti eskisinin yerine getirme ?. 428
Loft obje üzerinde kullandığımız kesitlerin yerini değiştirme ve diğer değişiklikler.431
Uygulama : Loft  ile tarihi kemer 436
 
Bölüm 9 : EDIT POLYile POLYGON MODELLEME
Polygon Modelleme.. 477
Selection Menüsü. 478
Edit Poly Kullanırken Shift Tuşu. 482
Seçimi Ön İzleme (Preview Selection)484
Detay Ekleme Edit Geometry Menüsü. 486
Detay Ekleme Araçları488
Edit Geometry Menüsündeki diğer araçlar 494
Edit Vertex menüsü ile noktalar üzerinde geometrik değişiklikler495
Edit Edge menüsü ile segmentler üzerinde geometrik değişiklikler499
Edit Border menüsü ile kenarlıklar üzerinde geometrik değişiklikler502
Edit Polygon menüsü ile yüzeyler üzerinde geometrik değişiklikler504
Subdivision Surface Menüsü. 512
Paint Deformation menüsü ile fırça darbeleri ile modelleme.. 513
Uygulama : Edit Poly ile Komodin. 515
Uygulama : Edit Poly ile Kaşık. 526
Uygulama: ProOptimizer ile Yüzey sayısı azaltma 539
Uygulama : Quadify Mesh Modifierı ile Polygonlara Parçalama.. 541

 
 
 

Cloth (Kumaş)Modifierı544
Uygulama:  CLOTH İLE YATAK ÖRTÜSÜ 544
HAIR AND FUR (Saç ve Kıl) Modifierı551
Uygulama : HAIR AND FUR ile SHAGGY HALI551
POPULATE (3ds Max 2014  Yeni). 558
Google 3d Warehouse Sketch Up Import570
 
 
 
KISIM 3: MALZEME EDİTORÜ İLE KAPLAMA
 
Bölüm 10 : MALZEME EDİTORÜ                                                               
Malzeme Editorüne Giriş. 576
Standart Malzeme.. 577
Blinn Basic Parameters Menüsü. 579
Hazırladığımız Malzemeyi objelerimize nasıl kaplarız ?. 581
Opacity değeri ile saydam malzeme.. 582
Shader Basic Parameters Menüsü. 583
Extended Parameters Menüsü. 586
Maps (Kaplamalar)587
Bitmap Maps 587
Dışarıdan resimleri kaplama olarak kullanma.. 590
Material/Map Browser591
Bitmap Resim üzerindeki ayarlar 593
Procedural Maps; (Parametrik Kaplamalar)597
Bump Kanalı ile kabartma 600
Dent ile Bump 605
Opacity Kanalı Kullanımı 606
Kanallar üzerindeki kaplamaları kaldırma  ?. 610
Material ID nedir ?. 611
Multi/Sub-Object Malzeme ile Kaplama.. 612
Uygulama : Polygon Yüzeylerin Material ID numaraları nasıl değiştirilir ?. 615
Uygulama : Pencere için Multi/Sub-object malzeme hazırlanması 617
Edit Mesh ve Editable Poly Objeleri Kaplama.. 620
UVW MAP ile Kaplama Koordinatlarını düzenleme.. 622
Map Channel 626
Reflection(Yansıma) Kanalının Kullanımı 628
Gradient Malzeme Tipi629
Uygulama : Arka Plana Resim atama(Deniz ve Gökyüzü Kaplaması)630
Noise.. 631
Reflection Kanalı ve Prosedürel Kaplamalar634
Flat Mirror634
Uygulama : Flat Mirror ile AYNA.. 634
Flat Mirror Kaplaması ile dikkat etmeniz gereken ayrıntılar636
Flat Mirror ile Cilalı ve Parlak Yüzey Kaplamaları637
Raytrace Malzeme Tipi638
Raytrace Yansıma, Kırılma, Saydamlık Parametreleri 639
Architectural Material641
Bazı Hazır Şablonlardan (Templates) örnekler642
Malzeme Silme ve Yeni Malzemeler için Slot boşaltma.. 644
Kaldırılan Malzemeyi Editor Slotuna geri getirme.. 645
Material Library (Malzeme Kütüphanesi)645
Malzeme Kütüphanesindeki Malzemelerin Kullanımı646
Malzeme Kütüphanesi Oluşturma.. 647
AEC Extended Objeler için Hazır Malzeme Şablonları Kütüphanesi 649
Uygulama: AEC TEMPLATES 650
Resource Collector(Kaynak Toplayıcı) 655
 
 
 KISIM 4: IŞIKLAR ve KAMERALAR
 
Bölüm 11: Standart Işıklar, Aydınlatma ve Özel Efektler               
Render Hesaplıyıcısı Nedir?(Standart Lights ve Default Scanline Renderer)658
Neden Standart Lights ve Varsayılan Render Hesaplayıcısı659                                                
Standard Lights (Standart Işıklar ile Aydınlatma)660
Işıklar sahneye nasıl eklenir ve eklerken dikkat etmemiz gerekenler 661
Spot Işıklar (Spot Lights)662
Direct Işıklar(Direct Lights)663
Omni  Light664
Işıkların Parametreleri 665
General Parameters Menüsü. 666
Işıkların Gölge(Shadow) verme özelliğini aktif hale getirme.. 667
Intensity/Color/Attenuation Menüsü. 668
Uygulama: Işığın Alan  İçinde Güç Yitirmesi(Attenuation)671
Spotlight Parameters Menüsü. 675
Advanced Effects menüsü. 676
Uygulama : Spotlight  ışık ile Sinema Salonu ve Projektör677
Atmospheres&Effects hacimsel sis efekti(Volume Light)680
Shadow Map Parameters (Gölge Ayarları)683
Lens Effects. 684
Uygulama: Lens Efekt ile Güneş. 684
Uygulama: 3 Farklı Noktadan Aydınlatma Tekniği 687
Light Lister (Işıkları Listeleme Aracı)696
Uygulama : Direct Light İç Mekan Gün Işığı ve Hacimsel sis efekti698
Skylight & Light Tracer701
Skylight & Direct Light Dış Mekan Aydınlatma.. 703
Resmi Hangi Formatda Kaydetme.. 710
Işık Sistemleri (Systems)711
Sunlight(Güneş Işığı) ile Aydınlatma 711
Uygulama : Sunlight ile Güneş Işığı711
Daylight(Gün Işığı) 715
Photemetric Lights Giriş (Devamı Mental Ray Bölümünde)716
Uygulama: Linear Light ve Objelere Glow Efekti 717
 
 
Bölüm 12: Mental Ray ile Malzeme, Işık ve Render
Işık ile İlgili Temel Bilgiler?. 722
Mental Ray Nedir?. 725
Global Illumination(GI) Nedir?Gerçek Dünya Işıkları ve 3ds Max Işıkları726
Default Scanline Renderer ve Mental Ray Render Karşılaştırma 727
Nerede ve Ne zaman hangi Render Hesaplayıcısı?. 729
Mental Ray Render Kullanırken dikkat edilmesi gerekenler731
Mental Ray aktif hale getirme?. 731
Yeni Malzeme Editörü “Slate Material Editor”. 732
Malzeme(Material) Seçimi732
Mental Ray Malzeme ve Yeni Arc&Design 735
Uygulama: Arc&Design Mi Malzeme Hazırlama.. 748
Yeni Mental Ray Malzeme Tipleri , Autodesk Mental Ray Materials(Promaterials) 752
Autodesk Mental Ray Malzeme Çeşitleri (Promaterials)753
Uygulama: Autodesk MentalRay Malzeme Tipleri ile Malzeme Hazırlama.. 754
Asset Tracking.. 773
Yeni Autodesk Material Library. 774
3ds Max’i Güncelleme, Material Kütüphanesini Hatalarını Düzeltme.. 777
GAMMA AYARI(ÖNEMLİ)778
DAYLIGHT(Mr Sun , Mr Sky) ve Mr Sky Portal)780
Daylight (Gün Işığı) ile ilgili bazı temel kavramlar781
MR Photometric Exposure Control782
Uygulama: İÇ MEKAN Mental Ray Final Gather ve Daylight(Gün Işığı) Ayarları786
Final Gather ile Işığın Sıçramaları ve Dağılımı794
Mental Ray Kalite Ayarlarını İyileştirme Paneli795
KALİTELİ FINAL RENDER İÇİN AYARLAR 797
RESMİ HANGİ FORMATDA KAYDETME. 800
Uygulama: Mental Ray Glare Işık Efekti801
 

MENTAL RAY ve PHOTOMETRIC LIGHTS . 804
Standart Işıklar ve Photometric Işıklar arasındaki farklar805
Uygulama: Photometric Işıklar ve Ortam Değerleri807
PHOTOMETRIC IŞIK ÇEŞİTLERİ VE PARAMETRELERİ812
Uygulama: Photometric Işıkları ile İç Mekan Gece Aydınlatılması813
Photometric Işıkların Şiddeti (Intensity)815
Photometric Işıkların Gölgesi (Shadow)816
Photometric Işıkların Sıçraması (Final Gather Açık)817
Photometric Işıkların Rengi (Color)818
Photometric Işıkların Şekli (Shape)819
Dimming (Işığın Şiddetini Yüzde üzerinden azaltma)820
Light Distrubition Type (Işığın Yayılma Türü)821
Photometric Web ve IES DOSYALARI KULLANMA)825
Realistic Görüntü Modu  (Işıkları Ön İzleme). 829
 
 
 
IRAY ile RENDER
Iray Render834
IRAY ve Mental Ray hesaplama arasındaki farklar ?. 835
IRAY ile Hesaplama Mantığı;836
IRAY Render Hesaplama Süresi ;838
IRAY UYGULAMA.. 840
Düşük ve Yüksek kaliteli Render Ayarları842
Advanced Parameters (İleri Düzey Ayarlar);846
IRAY Hardware Resources(Iray’in kullandığı sistem kaynakları). 849
Render Çıktısının Boyutu. 850
RENDER İÇİN FORMAT SEÇİMİ?. 851
Sonuç ve Özet Render Ayarları852
 
 
 

Bölüm 13: Kameralar
Kameralar854
Neden kamera kullanmalıyız ?. 854
Target Kamera 855
Free Kamera 856
Uygulama : Kameralar arasında geçişler857
Kamera Kontrol Araçları859
2D Pan Zoom 864
Kamera Parametreleri Menüsü. 865
Kamera Parametreleri866
Field of Field (FOV) ve Lens Parametreleri866
Environment range.. 868
Fog (Sis) efekti eklemek 869
Clipping Planes 870
Multi Pass Effect (Depth of Field) Kamera Efektleri871
 
 
KISIM 5: ANİMASYON VE RENDER
 
Bölüm 14 : ANİMASYON
 
Kamera Animasyonları874
Timeline Zaman Çubuğu. 875
Daha uzun Animasyon hazırlamak için süreyi nasıl artırabiliriz ?. 876
Keyframe (Anahtar Kare) taşıma ?. 880
Re-Scale Time 880
Path Constraint, kamera’nın bir çizgiyi takip ederek hareket etmesi881
Uygulama : Kameranın bir yol takip ederek iç mekanda dolaştırılması881
 
 
Bölüm 15 :  RENDER AYARLARI
Output Size (Render Büyüklüğü)886
Render işlemi ile aldığımız görüntüleri resim olarak kaydetme 888
Scene States 889
Batch Render 892
Print Size Wizard (Baskı Boyutu Ayarlama Sihirbazı)896
Render Type / Render Çeşitleri897
Wireframe Render898
YENİ STYLIZED EKRAN GÖRÜNTÜLERİ899
 Stylized Görüntüler ile Render Alma.. 900
Grab Viewport900
Quicksilver Hardware Render902
Uygulama: Hazırlanan Animasyonları Video Formatında Kaydetme 904
 
 

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.