Değişim Yayınları- Kitap ile Buluşma Yeriniz
Değişim Yayınları- Kitap ile Buluşma Yeriniz
Değişim Yayınları

AutoCAD 2004 Ümit Kocabıçak

  • 9789758289745
  • TÜKENDİ

41,65
%15
49,00

 

 

Kitap Adı : AutoCAD 2004
Yazar Adı : Prof. Dr. Ümit Kocabıçak
ISBN : 975-8289-74-8
Kapak Tasarımı : Aydın Duran
İlk Baskı Tarihi : Ekim 2003
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt Cinsi : 1. Hamur Kağıt
Kapak Cinsi : Karton Kapak
Liste Fiyatı : 33 TL
Sayfa : 710 Sayfa
Ebat : 19,5 x 23,5

 

 

 
 

 

AUTOCAD 2004

 

 
ÜMİT KOCABIÇAK
 
1982 yılında ilk versiyonu kullanılmaya başlanılan AutoCAD, 21 yıllık süre içinde büyük gelişmeler göstermiş ve geliştirilip yenilendikçe yeni bir versiyon olarak satışa çıkmıştır.
 
Kitapta AutoCAD’in son versiyonu olan AutoCAD 2004 anlatılmıştır. Kitap belli bir sıra izlenilerek oluşturulmuştur.50 adet adım adım uygulamada AutoCAD 2004’ün özellikleri anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca bölüm sonlarında çok sayıda alıştırma örneği konulmuştur. Hem adım adım uygulamaların hem de alıştırmaların kullanıcılar tarafından mutlaka yapılmasını tavsiye ediyoruz.
 
İÇİNDEKİLER
 
BÖLÜM 1. AutoCAD 2004’ün ÇALIŞMA İLKELERİ
 
Giriş
AutoCAD 2004’de Neler Yeni?
AutoCAD 2004’nin Bilgisayara Kurulması
AutoCAD 2004 Sistem Gereksinimi
AutoCAD’in Çalıştırılması
AutoCAD 2004 Çizim Ekranı
Durum Çubuğu
Durum Çubuğu Menüsü
Araç Çubukları
Menü Çubukları
Komut Penceresi
Tool Palettes (Araç Paletleri) Penceresi
AutoCAD Komutlarını Uygulama Yolları
Kullanım Ayarları
AutoCAD 2004’de Yardım
Geleneksel Yardım
Aktif Yardım (Active Assistance)
 
BÖLÜM 2. TEMEL İŞLEVLER
 
Yeni Çizim Dosyası Oluşturma(NEW)
Taslaktan (Start Form Scratch) Yeni Bir Çizime Başlamak
Sihirbazlarla (Use a wizard) Yeni Bir Çizime Başlamak
Quick Setup(Hızlı Ayarlama)
Advanced Setup (İleri Düzeyde Ayarlama)
Bir Şablonla(Use a Template) Yeni Bir Çizime Başlamak
Yeni Çizim Dosyasını Hızlı Oluşturma(QNEW)
Önceden Hazırlanmış Çizim Dosyasını Çağırma
Birden Fazla Çizim Dosyası Üzerine Çalışma
Çizim Kısmi Açma ve Kısmi Yükleme
Yapılan Çizim Şifre İle Koruma
Yapılan Çizimi Saklama
Yapılan Çizimi Başka İsimle Saklama
Dosyanın Değişik Formatlarda Kaydedilmesi
Değişik Formatlardaki Dosyaların Çağrılması
AutoCAD Çizim Ortamından Çıkış
Uygulama1: Çizime Başlama
 
BÖLÜM 3. AUTOCAD 2004 İLE ÇİZİME BAŞLAMA
 
Çizgi (LINE)
Koordinat Girişi
İnteraktif Yöntem
Mutfak Koordinatlar
İzafi Koordinatlar
Polar (açısal) Koordinatlar
Direkt mesafe girişi
Silme (ERASE)
Son Silme İşlemini İptal Etmek (OOPS)
Yapılan İşlemi Geri Alma (U)
Geri Alınanı Tekrar Geri Alma (REDO)
Nesne Seçme Yöntemleri
Daire (CIRCL)
Uygulama 2
Görüntü Kontrolleri
Büyültme-Küçültme (ZOOM)
Görüntü Kaydırma (PAN)
Kuş Bakışı (AERILAY VIEW)
Çizimin Yeniden Oluşumu (REDRAW)
Tüm Çizimleri Yeniden Oluşturma (REDRAWALL)
Yeniden Türetme (REGEM)
Hepsini Yeniden Türetme (REGENALL)
Görüntü Çözünürlüğü (VİEWRES)
Özel Nokta Yakalama
Nesle Kenetleme Ayarları (OSNAP)
Budama (TRIM)
Uygulama 3: Şablon Dosyası Oluşturma
Uygulama 4
Uygulama 5
Uygulama 6
Alıştırmalar
 
BÖLÜM 4. TEMEL GEOMETRİK ÇİZİMLER
 
Tek Yönde Sonsuz Çizgi (RAY)
Sonsuz Çizgi (XLINE)
Çoklu Paralel Çizgi (MLINE)
Bileşik Çizgi (PLINE)
Uygulama 7
Çokgen (POLYGON)
Uygulama 8
Uygulama 9
Dikdörtgen (RECTANGLE)
Yay (ARC)
Uygulama 10
Halka (DONUT)
Elips (ELLIPSE)
Nokta (POINT)
Nokta Tipini Ayarlama (DDPTYPE)
Kalın Doğrular Çizmek (TRACE)
İçi Dolu Çokgen (SOLID)
Serbest Elle Çizim (SKETCH)
Uygulama 11
Çizimi Revizyon Bulutu İle İşaretleme (RevClouds)
Nesneleri Boş Bir Alanla Kaplamak (Wipeout)
Noktalara Eğri Uydurma (SPLINE)
Belli Bir Desen İle Taramak (BHATCH)
Too lPalettes
Alıştırmalar
 
BÖLÜM 5.KATMANLAR. RENKLER ve ÇİZGİLER
 
Katman(LAYER)
Yeni Bir LAYER Oluşturma
Bir LAYER’in Silinmesi
Layer’ların Açılıp Kapatılması
Layer’ların Dondurulup Çözülmesi
Layer’ların Kilitlenip Açılması
Layer’lara Renk Atanması
Layer’lara Çizgi Tipi Atanması
Layer’lara Çizgi Kalınlığı Atanması (Lineweight)
Layer ‘ın Çizdirme Stilinin Değiştirilmesi
Çizdirme Ayarı
Çizgi Tipi Ölçeğinin Belirlenmesi
Uygulama 12
Uygulama 13
Alıştırmalar
 
BÖLÜM 6. TEMEL GEOMETRİK ÇİZİMLERİN DÜZENLENMESİ
 
Çizim Özelliklerinin Değiştirilmesi(PROPERTIES)
Nesne Çizim Özelliklerinin Çift Tıklamayla Değiştirilmesi
Komut Uygulamadan Nesne Seçimi ve Düzenleme
Nesneler ve Çizimler Hakkında Sorgulama Yapma
Hesaplayıcı (CAL)
Koordinat Tanımı (ID)
İki Nokta Arasındaki Uzaklık (DIST)
Alan Hesaplama (AREA)
Özelliklerin Listelenmesi (LIST)
Tüm Özelliklerin Listelenmesi (DBLIST)
Tarih ve Zaman (TIME)
Uzatma (EXTENT)
Kopartma (BREAK)
Döndürme (ROTATE)
Taşıma (MOVE)
Kopyalama (COPY)
Nesnenin paraleli (OFFSET)
Uygulama 14
Uygulama 15
Köşe Kırma (CHAMFER)
Uygulama 16
Köşe Yuvarlama (FILLET)
Uygulama 17
Diz Şeklinde Çoğaltma (ARRAY)
Uygulama 18
Uygulama 19
Uygulama 20
Simetrik Alma(MIRROR)
Uygulama 21
Uygulama 22
Uygulama 23
Uygulama 24
Uzatma-Kısaltma (STRETCH)
Değiştirme (CHANGE)
Bileşik Çizgilerin Düzenlenmesi (PEDIT)
Bloğu Elemanlara Ayırma (EXPLODE)
Eşit Parçaya Bölme (DIVIDE)
Eşit parçaya Bölme (MEASURE)
Spline Eğrilerini Düzenleme (SPLINEDIT)
Çoklu Çizgileri Düzenleme (MLEDIT)
Nesne Uzunluklarını Değiştirme (LENGTHEN)
Hizalama (ALIGIN)
Taramaların Düzenlenmesi (HATCHEDIT)
Nesne Özelliklerinin Başka Nesnelere Uygulanması (MATCHPROP)
AutoCAD’de Büyütme-Küçültme
Büyütme-Küçültme (SCALE)
Alıştırmalar
 
BÖLÜM 7.   ÇİZİMLERE YAZI EKLEME
 
Çizimlere Yazı Ekleme
Yazı Stili (STYLE)
Yazı (TEXT)
Paragraf Metin (MTEXT)
Yazıların Düzenlenmesi (DDEDIT)
Metinlerin Simetriklik Kontrolü (MIRRTEXT)
Uygulama 25
Alıştırmalar
 
BÖLÜM 8. ÖLÇÜLENDİRME
 
Ölçülendirme
Ölçülendirme Stili (DIMSTYLE)
Doğrusal Ölçülendirme (DIMLIINEAR)
Hizalı Ölçülendirme (DIMALIGNED)
Koordinat Ölçülendirme (DIMORDINATE)
Yarıçap Ölçülendirme (DIMRADIUS)
Çap Ölçülendirme (DIMDIAMETER)
Açısal Ölçülendirme (DIMANGULAR)
Referansa Göre Ölçülendirme (DIMBASELINE)
Sürekli Ölçülendirme (DIMCONTINUE)
Hızlı Gösterge Oku Oluşturma (QLEADER)
Gösterge Oku oluşturma (LEADER)
Merkez İşareti (DIMCENTER)
Hızlı Ölçülendirme (QDIM)
Ölçülendirmede Değişiklik (DIMEDIT)
Ölçü Yazılarında Değişiklik
Uygulama 26
Uygulama 27 (Büro Projesi)
Uygulama 28 (Büro Projesini Ölçülendirme)
Uygulama 29
Uygulama 30
Alıştırmalar
 
BÖLÜM 9. SAYFA DÜZENLEME
 
Sayfa Düzenleri
Yeni Yerleşim Düzeni Oluşturma (LAYOUTWIZARD)
Layut Ortamında Çoklu Bakış Pencereleri (VPORTS)
 
BÖLÜM 10. ÇİZDİRME
 
Kâğıda Çizdirme (PLOT)
Yeni Bir Çizdirme Stil Tablosu Oluşturmak (STYLESMANAGER)
Uygulama 31
 
BÖLÜM 11. BLOKLAR, NİTELİKLER, DIŞ REFERANSLAR ve DESIGN CENTER
 
Giriş
Bloklama (BLOCK)
Bloğu Kaydetme (WBLOCK)
Bloğun Çizime Eklenmesi (INSERT)
Bloğu Çizime Çoklu Ekleme (MINSERT)
Referans Noktası (BASE)
Nitelik (ATTRIBUTE)
Nitelik Tanımlama (ATTDEF)
Nitelik Bilgilerinin Giriş Yeri (ATTDIA)
Nitelik Bilgilerinin Görünürlük Kontrolü (ATTDISP)
Nitelik Bilgilerinin Değiştirilmesi (ATTEDIT)
Dış Referanslar (XREF)
Grafik Dosyalarının Çizime Bağlanması (IMAGE)
Uygulama 32
Uygulama 33
AutoCAD Design Center
Alıştırmalar
 
BÖLÜM 12. AUTOCAD 2004 İLE TEKNİK RESİM
 
Görüşlerin Tanımı
Birinci Açı İzdüşümü Metodu
Görünüşlerin Seçilmesi
Çizim Aşamaları
Uygulama 34
Kesit Alma
Tam Kesit
Yarı Kesit
Kısmi Kesit
Kademeli Kesit
Döndürülmüş Kesit
Uygulama 35
Yardımcı Görünüşlerin Tanımı
Yardımcı Görünüşlerin Sınıflandırılması
Yardımcı Görünüşlerin Çizim Sırası
Uygulama 36
Ölçülendirme Kuralları
Uygulama 37
Alıştırmalar
 
BÖLÜM 13. İZOMETRİK PERSPEKTİF ÇİZİMİ
 
İzometrik Kenetleme (SNAP)
İzometrik Düzlem (ISOPLAME)
İzometrik Daire (ELLIPSE)
İzometrik Perspektifte ölçülendirme
Uygulama 38
Uygulama 39
Alıştırmalar
 
BÖLÜM 14. 3 BOYUTLU UZAYDA ÇALIŞMAK
 
3 Boyutlu Uzayda Çalışmak
Kullanıcı Koordinat Sistemi İkonu (UCSICON)
Kullanıcı Koordinat Sistemi (UCS)
UCS İletişim Kutusu (UCSMAN)
UCS İkonun UCS Icon Style’nin 2D Olması Durumunda İkonlar
Bakış Noktası (VPOINT)
Diyalog Kutusu Yardımıyla Bakış Noktası (DDVPOINT)
Plan Görünüş (PLAN)
Görünümler (VIEW)
Dinamik Görüntüler (DVIEW)
Çoklu Görünüm Alanları (VPORTS)
Hareketli Kamera (3DORBIT)
Sürekli Yörünge (3DCORBIT)
Görünmeyen Kenarları Gizle (HIDE)
 
BÖLÜM 15. TEL ÇERÇEVE MODELLEME
 
Tel Çerçeve Modelleme
Tel Çerçeve Modellerini oluşturma Yöntemleri
3 Boyutlu Bileşik Çizgi (3DPOLY)
Nesnelere Yükseklik ve Kalınlık Atamak (ELEV)
Uygulama 40
Alıştırmalar
 
BÖLÜM 16. YÜZEY MODELLEME
 
Yüzey Modelleme
3 Boyutlu Yüz (3DFACE)
3Boyutlu Yüzeyler (3D)
Kenarların Görünürlük Kontrolü (EDGE)
3 Boyutlu Ağ (3DMESH)
Döndürülmüş Yüzeyler (REVSURF)
Sürüklenmiş Yüzeyler (TABSURF)
2 Nesne Arasında Nesne Oluşturma (RULESRUF)
4 Nesne Üzerine Yüzey Oluşturma (EDGESURF)
Uygulama 41
Alıştırmalar
 
BÖLÜM 17. KATI MODELLEME
 
Katı Modelleme
Kutu (BOX)
Küre (SPHERE)
Silindir (CYLINDER)
Koni (CONE)
Takoz (WEDGE)
Simit Şeklinde Katı (TORUS)
Ekstrüzyon Yönetimi (EXTRUDE)
Döndürme Yönetimi (REVOLVE)
Katıların Kesişimi (INTERFERE)
Katı Modeli Kesmek (SLICE)
Kesit Almak (SECTION)
 
BÖLÜM 18. 3 BOYUTLU DÜZENLEME KOMUTLARI
 
3 Boyutlu Düzenleme Komutları
Katı Birleştirme (UNION)
Katıları Birbirinden Çıkarma (SUBTRACT)
Kesişim Modeli (INTERSECT)
Uygulama 42
Uygulama 43
Uygulama 44
Uygulama 45
Uygulama 46
Uygulama 47
3 Boyutlu Döndürme (ROTATE3D)
3 Boyutlu Simetri Alma (MIRROR3D)
3 Boyutlu Çoğaltma (3DARRAY)
Uygulama 48
Yüzey Ekstrüzyonu (EXTRUDE FACES)
Yüzeyin Taşınması (MOVE FACES)
Yüzeylerin Ötelenmesi (OFFSET FACES)
Yüzeylerin Silinmesi (DELETE FACES)
Yüzeyin Döndürülmesi (ROTATE FACES)
Yüzeyin Eğilmesi (TAPER FACES)
Yüzeyin Kopyalanması (COPY FACES)
Yüzeylerin Renklendirilmesi (COLOR FACES)
Kenarların Kopyalanması (COPY EDGES)
Kenarların Renklendirilmesi (COLOR EDGES)
Yüzeylerin Temizlenmesi (CLEAN)
Modellerin Birbirinden Ayrılması (SEPERATE)
Yüzeylerin Damgalanması (IMPRINT)
Katı Modelin Kabuk Haline Dönüştürülmesi (SHELL)
Katı Modelin Kontrolü (CHECK)
Alıştırmalar
 
BÖLÜM 19. KATI MODELDEN 3 GÖRÜNÜŞ ELDE ETME
 
Katı Modellerden İki Boyutlu Görünüşlerin Elde Edilmesi
SOLVIEW
SOLDRAW
Uygulama 49
Uygulama50
Kütle Özellikleri (MASSPROP)
 
 
BÖLÜM 20. GÖLGELNDİRME ve KAPLAMA
 
Gölgelendirme (SHADE)
Kaplama (RENDER)
Işıkla r(LIGHT)
Sahne (SCENE)
Malzeme Kaplama (RMAT)
Slayt Oluşturma (MSLIDE)
Slayt İzleme (VSLIDE)
Resim Dosyası Olarak Saklama (SAVEIMG)
Resim Dosyalarını Ekranda İzleme (REPLAY)
 
KAYNAKLAR
 
İNDEKS
 
 

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.