Değişim Yayınları- Kitap ile Buluşma Yeriniz
Değişim Yayınları

Pro/Engineer Wildfire 3.0 ile Tasarım

  • 9789756267639
  • TÜKENDİ

13,77
%15
16,20

 

 

 

Kitap Adı : Pro/Engineer Wildfire 3.0 ile Tasarım - Parça/Montaj/Teknik Çizim
Yazar Adı : Barış Bostancıoğlu
ISBN : 975-6267-63-1
Eki : CD ilavelidir
İlk Baskı Tarihi : Ocak 2006
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt Cinsi : 1. Hamur Kağıt
Kapak Cinsi : Karton Kapak
Liste Fiyatı : 20 TL
Sayfa : 318 Sayfa
Ebat : 19,5 x 23,5

 


Bilgisayar Destekli Tasarım
Pro/Engineer Wildfire 3.0' a Giriş
Taslak Çizim Modülü (Sketch Mode)
Referans Unsurlar (Datum Features)
Parça Modelleme (Part Modelling)
Yardımcı Unsurlar
Montaj Oluşturma (Assembly)
Teknik Çizim (Drawing)

 

 

 

Kitap, Pro/ Engineer’ın temel sayılabilecek katı modelleme üzerinde kurulmuştur. Kitap yazılırken Pro/ Engineer her aşamasında ihtiyaç duyulan katı modelleme tekniklerinin detaylı bir şekilde incelenilmesi düşünülüp, farklı konulara değinilip konuların yüzeysel geçilmesinden kaçınılmıştır. Unutulmamalıdır ki montaj, imalat, analiz gibi uygulamaların yapılabilmesi için her zaman katı modellerin hazırlanması gerekir. Yüzey modelleme tekniği ise yüzeysel olarak geçilebilecek bir konu olmadığından derinlemesine inceleneceği ayrı bir kitap olarak düşünülmüştür.Kitabın birinci bölümünde Bilgisayar Destekli tasarım ile ilgili genel bilgi verilmiş ve tarihçeden bahsedilmiştir. İkinci bölümde Pro/ Engineer Wildfire 3.0 ile ilgili temel bilgiler, üçüncü bölümde taslak çizim modülü ile iki boyutlu çizim, dördüncü bölümde referans unsurlar, beşinci bölümde parça modelleme, altıncı bölümde yardımcı unsurlar, yedinci bölümde montaj oluşturma ve sekizinci bölümde de teknik çizimlerin oluşturulmasından bahsedilmiştir.
 

PRO/ENGINEER WİLDFİRE 3. 0 İLE TASARIM
Parça-Montaj-Teknik Çizim
 
BARIŞ BOSTANCIOĞLU
 
Pro/ Engineer Wildfire 3.0 Hakkında
 
PTC (Nasdaq: PMTC),1985 yılında Needham, MA/Amerika’da kurulmuş olup Dünya’da 40,000’den fazla müşterisi ile Ürün Geliştirme Yönetimi (PLM) yazılım çözümleri konusunda sektörde liderlik yapmaktadır. PTC müşterilerinin çoğunluğunu; Savunma, Uzay, Uçak, Otomotiv, Tüketici Elektroniği, İleri teknoloji, Sanayi Ekipmanları ve Tıbbi Cihazlar alanındaki dünyanın en önde gelen üretici firmaları oluşturur.
  
Kitapta anlatılan Pro/Engineer Wildfire 3,0 ilki 2002 yılında çıkan Wildfire serisinin üçüncü sürümüdür. Willdfire serisi ile başlayan kullanıcı dostu ara yüzdeki köklü değişim bu sürümde de devam ederek eski sürümlerde bulunan menü kullanımı daha da azalarak kullanıcı ekranı daha da gelişmiştir.
 
Kitabın İçeriği
 
Kitap Pro/Engineer’ın temeli sayılabilecek katı modelleme üzerine kurulmuştur. Kitap yazılırken Pro/Engineer her aşamasında ihtiyaç duyulan katı modelleme tekniklerinin detaylı bir şekilde incelenmesi düşünülüp, farklı konulara değinilip konuların yüzeysel geçilmesinden kaçınılmıştır. Unutulmamalıdır ki montaj, İmalat, analiz gibi uygulamaların yapılabilmesi için her zaman katı modellerin hazırlanması gerekir. Yüzey modelleme tekniği ise yüzeysel olarak geçilebilecek bir konu olmadığından derinlemesine inceleneceği ayrı bir kitap olarak düşünülmüştür.
 
Kitabın birinci bölümünde Bilgisayar Destekli Tasarım ile ilgili genel bilgi verilmiş ve tarihçeden bahsedilmiştir. İkinci bölümde Pro/Engineer Wildfire 3,0 ile ilgili temel bilgiler, üçüncü bölümde taslak çizim modülü ile 2 boyutlu çizim, dördüncü bölümde referans unsurlar, beşinci bölümde parça modelleme, altıncı bölümde yardımcı unsurlar, yedinci bölümde montaj oluşturma ve sekizinci bölümde de teknik çizimlerin oluşturulmasından bahsedilmiştir.
 
Nasıl Çalışmalı
 
Kitap içerik olarak Pro/Engineer serisi programlar hakkında hiçbir bilgisi olmayan kullanıcılar için hazırlanmıştır. Bu nedenle her bir komut detaylı bir şekilde anlatılmış ve aralarda komutalar ile ilgili ufak notlar düşülerek kullanıcın aklına gelebilecek sorulara yanıtlar verilmiştir. Ayrıca önemli komutlara komut akış şeması eklenerek işlemin tamamlanması için gereken işlemler gösterilmiştir. Örnekler komutlardan hemen sonra konularak, komutun kullanım amacı ve yeri ile ilgili ayrı başlık açılarak, o bölümle ilgili kitapta yer almayan örnekler ile konu, görsel ve sesli olarak anlatılmaya çalışılmıştır.
 
Kitapta bir bölüm üzerinde çalışmaya başlamadan CD içerinden bulunan o bölüm için hazırlanmış örnek seyredilerek konu ile ilgili ön bir görsel bilgi alınmalıdır. Daha sonra kitaptaki konu ve uygulamalar çalışıldıktan sonra CD’de, çalışma tekrar seyredilerek konunun pekişmesi sağlanmalıdır.
CD içerisindeki ORNEK_CIZIMLER klasöründe kitap içinde bulunan bütün örneklerin başlangıç ve son halleri kayıtlıdır. Kullanıcı isterse örneği kendi yaptıktan sonra CD’deki “son_hal’’dosyaları ile kendi dosyalarını karşılaştırabilir.Örneklere başlamak için kullanılan dosyalar xxxx_başlangıç ve örneklerin bitmiş halleri ise xxxx_son_hal olarak kaydedilmiştir.
        
Kitap içinde verilen uygulamaların birçoğunda daha önceden oluşturulmuş eğri ve unsurlar üzerinden yola çıkılarak modeller tamamlanmıştır. (Direct Modelleme yöntemi) Buradaki amaç farklı uygulamalar için ayni işlemlerin tekrarlanmasının önüne geçilmek istenmesidir. Daha önceden oluşturulmuş unsurların nasıl oluşturulduğunun görülmesi için Bölüm 6’da bahsedilen Edit ve Edit Definition komutları ya da Tools menüsünde bulunan Model Player komutu kullanılabilir.
 
İÇİNDEKİLER
 
BÖLÜM 1: BİLGİSAYAR DESTEKLİTASARIM
 
1.Giriş
2.Bilgisayar Destekli Modelleme
 
BÖLÜM 2: PRO/ENGINEER WILDFIRE 3.0’a GİRİŞ
 
1.Unsur Tabanlı (Feature Based) Tasarım
2.Parametrik (Parametric) Tasarım
3.Ortak Çalışma (Associztive)
4.Hiyerarşi İlişkileri (Parent/Child Relationships)
5.Kullanıcı Ekranı (User Interface)
   Menü Çubuğu
   Başlık çubuğu
   Mesaj Çubuğu
   Araç Çubukları
   Kılavuz Penceresi
   Bilgi Alanı
   Seçim Ayar Alanı
   Bütünleşik Dosya ve Internet Gezgini
6.Model ve Dosya Yönetimi
7.Dosya ve Hafıza Yönetimi
8.Yeni Bir Dosya Oluşturma
Örnek: Şablon Dosyası Oluşturma
9.Çalışma Klasörünün Ayarlanması
10.Dosyaların Açılması, Kaydedilmesi ve Kapatılması
11.Dosya Yedeklenmesi
12.Dosya Uzantıları
13.Hafıza Yöntemi
     Hafızanın Boşaltılması (Erase)
     Dosyaların Silinmesi (Delete)
     Dosya Adının Değiştirilmesi (Rename)
14.Açılış ve Çalışma Ayarlarının Yapılması
     Örnek: Config. pro Dosyası oluşturma
15.Model Ağacı (Model Tree) Ayarları
 
BÖLÜM 3: TASLAK ÇİZİM MODÜLÜ (SKETCH MODE)
 
1.Sketch Mode’a Giriş
2.Taslak Modüllü Kullanıcı Ekranı,
    Sketch Araç Çubuğu
    Sketcher Araç Çubuğu
 3.Taslak Modülünde Geometrilerin Çizilmesi
     Doğru Çizme
     Kare ve Dikdörtgen Çizme
     Daire Çizme
     Elips Çizme
     Yay Çizme
     Köşe Yuvarlatma
     Eğri Çizme
     Nokta ve Koordinat Sistemi Oluşturma
     Kenarların Kopyalanması ya da Ötelenmesi
     Ölçülendirme
     Sınırlandırma (Constraint)
     Metin Yazma (Text)
     Taslak Kütüphanesi
     Dinamik Budama (Dynamic Trim)
     Aynalama (Mirror)
     Taşıma, Döndürme, Büyültme ve Küçültme (Move, Rotate, Scale)
     Çizimin Tamamlanması
     Çizimden Çıkış
Örnek: Taslak Oluşturma
4.Parametreler Arasında Bağıntı Tanımlama (Relation)
5.Referans Tanımlama (References)
Örnek: Unsur Oluşturma Sırasında Taslak Çizilmesi
Örnek: Metin Yazma (Text)
Örnek: Parametrik Taslak Oluşturma
 
BÖLÜM 4: REFERANS UNSURLAR (DATUM FEATURES)
 
1.Düzlem (Datum Plane)
   Varsayılan Referans Düzlemler (Default Datum Planes)
    Tasarım Esnasında Oluşturulan Referans Düzlemler
Örnek: Referans Düzlem Oluşturma
2.Referans Eksen (Datum Axis)
Örnek: Referans Eksen Oluşturma
3.Referans Nokta (Datum Point)
   General Point
   Sketched Point
Örnek: Referans Eksen Oluşturma
    Datum Point Ofset CSYS
    Field Point
4.Koordinat Sistemi (Coordinate System)
5.Çizilerek Oluşturulan Eğri: (Sketched Curve)
6.Eğri: (Curve)
   Tanımlanan Noktalar Boyunca (Thru Points) Eğri Oluşturmak
Örnek: Referans Eğri Oluşturmak
    Dosyadan Bilgi Okunarak (From File)Eğri Oluşturmak
    Kesit Kullanılarak (Use Xsec)Eğri Oluşturmak
    Denklem Tanımlayarak (From Equation)Eğri Oluşturmak
    Eğrinin İz Düşümünü Almak(Project)
 
BÖLÜM 5:PARÇA MODELLEME (PART MODELING)
 
1.Temel Unsurlar (Base Feature)
    Yükselterek (extrude) Katı Model Oluşturma
Örnek: Yükseltme Unsuru Oluşturma
2.Döndürerek (Revolve) Katı Model Oluşturma
Örnek: Döndürerek Katı Model Oluşturma
    İleri Düzey Unsurlar
    Sürükleyerek Katı Model Oluşturma (Sweep)
 Örnek: Sürükleyerek Katı Model Oluşturma
     Kesitler Arası Katı Model Oluşturma
Örnek: Kesitler Arası Katı Model Oluşturma
3.Kesitler Arasında Sürükleyerek Katı Model Oluşturma (swept Blent)
Örnek: Kesitler Arasında Sürükleyerek Katı Model Oluşturma
4.Helisel Sürükleme Yöntemi ile Katı Model Oluşturma (Helical Sweep)
Örnek: Helisel Sürükleme Yöntemi ile Katı Model Oluşturma
5.Değişik Kesitleri Sürükleme Yöntemi ile Katı Model Oluşturma (Variable Section Sweep)
Örnek: Değişik Kesitleri Sürükleme Yöntemi ile Katı Model Oluşturma
      Tıkla ve Oluştur Unsurları (Pink and Placed Feature)
      Delik Delme (Hole)
      Kabuk (Shell)
Örnek: Kabuk Yöntemi
      Destek
      Kalıp Çıkma Açısı (Draft)
Örnek: Kalıp Çıkma Açısı (Draft)
      Köşe Yuvarlatma (Round)
Örnek: Köşe Yuvarlatma (Round)
      Pah/Köşe Kırma (Chamfer)
 
BÖLÜM 6: YARDIMCI UNSURLAR
 
1.Çoğaltma (Pattem)
Örnek: Çoğaltma (Pattern)
Örnek: Çoğaltma (Pattern)
Örnek: Çoğaltma (Pattern)
Örnek: Çoğaltma (Pattern)
2.Aynalama (Mirror)
3.Kopyalama (Copy,Paste/Paste Special)
4.Gizleme (Suppress)/Gösterme (Resume)
5.Düzenleme Komutları
    Edit
    Edit Definition
    Ölçü Tanımlamalarının Değiştirilmesi
6.İleri Düzey Düzenleme Komutları
   Relations
   Parameters
   Family Table
Örnek: Family Table
    Program
    UDF Library
    Model Oynatıcısı
    Kısayol (Mapkey) ve Simge Oluşturma
7.Geometri ve Unsurların Görünüş ve Renk Ayarlamaları
    Repaint 
    Shade
    Render Window
    Realtime Rendering
    Orientation
    Visibility
    Representation
    View Manager
Örnek: Kesit Alma (Xsec)
     Color and Appearance
     Model Setup
     Layers
     Display Setup
8.Ölçüm/Hesaplama Komutları
    Ölçüm (Measure)
    Model
 9. Model Üzerine Not Ekleme
10.Başka Bir Model İle Unsur ya da Geometri Paylaşımı
Örnek: Başka Bir Model İle Geometrik Paylaşımı(Copy Geometrik)
11.Boyut Çıktı Alma
 
BÖLÜM 7: MONTAJ OLUŞTURMA (ASSEMBLY)
 
1.Montaj Dosyasına İçine Modelin Çağırılması
     Temel Model Montaj Yöntemleri
Örnek: Montaj (Assembly)
2.Esnek Model (Flexibility)
3.Model Montaj Arayüzü (Component Interface)
     Çoklu Montaj (Multiple)
      Tekli Montaj (Single)
Örnek: Model Montaj Arayüzü (Component Interface)
Örnek: Model Montaj Arayüzü (Component Interfaca)
4.Model Tekrarı (Repeat)
Örnek: Model Tekrarı (Repeat)
5.Model Değiştirme (Replaca)
Örnek: Model Değiştirme
6.Montaj Komutları
    İç içe Geçme Kontrolü (Volume/Global Interference9
    Temel ve İleri Düzey Part Mode Unsurlarının Montaj Ortamında Kullanımı
    Montaj Ortamında Model Üzerine Değişiklik8aktive)
7.Montaj Ortamında Model Oluşturma
     Package
     Include
8.Montaj Ortamında View Manager
Örnek: View Manager
 
BÖLÜM 8: TEKNİK ÇİZİM (DRAWING)
 
1.Model Görünüş Türleri
     Genel (General)
     İzdüşüm (Projection)
     Yardımcı (Auxiliary)
     Döndürülmüş (Revolved)
     Detay (Detailed)
2.Model Görünüş Alt Türleri
     Tam (Full) Kesit
     Yarım (Half) Kesit
     Kısmı (Partial) Kesit
     Koparılmış (Broken) Kesit
3.Şablon (Template) Dosyasının Oluşturulması
Örnek: Şablon Dosyasının Oluşturulması (Template)
4.Görünüş Oluşturma (Drawing View)
5.Görünüşün Ölçülendirilmesi
      Otomatik Ölçülendirme
      Kullanıcı Tarafından Ölçülendirme (Dimension)
      Referans Ölçülendirme (Reference Dimensiyon)
      Koordinat Ölçülendirme (Coordinate Dimensiyon) 
Örnek: Teknik Çizim Dosyasının Oluşturulması (Dravwing)
6.Geometrik Tolerans Tanımlama (Geometrıc Tolerance)
7.Yüzey İşleme İşaretleri (Surface Finish)
      Yüzey işleme İşaretlerinin Oluşturulması
      Yüzey İşleme İşaretlerinin Kullanılması
8.Teknik Çizim Dosyasına Not Ekleme (Note)
9.Teknik Çizim Dosyasına Balon Eklem (Balloon)
10.Teknik Çizim Dosyasında Çizim Yapma (Sketch)
11.Teknik Çizim Dosyasında Bulunan Yazı, Ok vs. Türü Üzerine Değişiklik
12.Teknik Çizim Dosyası İçine Tablo Oluşturmak (Table)
13.Otomatik Listeleme Oluşturmak
 
 

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.