Değişim Yayınları- Kitap ile Buluşma Yeriniz
Değişim Yayınları

MODERN PAZARLAMA

  • 9789758289226
  • VAR

106,25
%15
125,00


 

Kitap Adı : Modern Pazarlama
Yazarlar : Prof. Dr. Remzi Altunışık/ Prof. Dr. Şuayıp Özdemir/ Prof. Dr. Ömer Torlak
ISBN : 975-8289-22-5
Kapak Tasarımı : Aydın Duran
Baskı Tarihi : Ekim 2006
Baskı Sayısı : 4. Baskı
Kağıt Cinsi : İthal Kağıt
Kapak Cinsi : Karton Kapak
Liste Fiyatı : 23 TL
Sayfa : 360 Sayfa
Ebat : 16,5 x 23,5

 

Modern pazarlama anlayışının temelinde müşteri tatmini yatmaktadır. Günümüzde işletmeler bu işlevi yerine getirebildikleri ölçüde başarılı olabilmekteler. Bu noktada işletme ile müşterileri arasında bir köprü, aracı ile iletişim fonksiyonlarını üstlenen pazarlama bölümünün rolü oldukça önemlidir. Teknolojik gelişmelerin körüklediği küreselleşme olgusu ile birlikte işletmeler, günümüz dinamik Pazar şartlarından gittikçe bilinçlenen ve daha fazlasını isteyen tüketicileri memnun etmenin yeni yollarını bulmak için pazarlama fonksiyonuna daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar.
Bu kitap, böylesi bir bakış açısıyla yazılmış ve mümkün olduğunca görsel unsurlarla desteklenmiştir. İlk baskısından üç yıl sonra dördüncü baskısı yapılan kitapta pazarlamadaki yeni gelişme ve eğilimler kitabın ilgili bölümlerine eklenmiştir.
 

MODERN PAZARLAMA
 
REMZİ ALTUNIŞIK - ŞUAYIP ÖZDEMİR - ÖMER TORLAK
 
Her alanda oldu gibi pazarlama dünyasında da emsali görülmemiş değişimlerin yaşandığını görmekteyiz. Bu değişimler bazı işlemler için yeni fırsatlar sunarken diğerleri için son derece sinsi ve bir o kadar da yok edici unsurları içeren tehditler ortaya koymaktadır. Son derece değişken olan yeni Pazar çevresinde işletmenin başarısı değişimin önceden hissedilebilesi (proaktif) ve değişime uyum sağlama becerisine bağlıdır. Değişim rüzgârını arkasına alan işletmeler, sayısız faktörün karmaşık etkisi ile şekillenen yeni ekonomide rekabet edebilecektir.
 
Modern Pazarlamanın ilk baskısından bu yana beş yıl gibi bir zaman geçti. Bu süre zarfında kitabın pazarlama camiası tarafından görmüş olduğu ilgi, bizler için en önemli isteklendirme aracı olmuştur. İlk baskısından bu yana, değerli hocalarımızdan, meslektaşlarımızdan ve öğrencilerimizden gelen eleştiri ve önerilerle ve pazarlama dünyasında ortaya çıkan gelişmeleri takip ederek her baskıda çeşitli yenilikler yapmaya gayret gösterdik. Her gün yeni olaylar ve yeni kavramlarla pazarlama dünyası dinamizmini sürdürmeyi devam ederken değişimi yakalamak ve katkıda bulunmak için kitabı yeniden gözden geçirdik. Yazarlar olarak bu gayretlerin yeterli olmaktan uzak olduğunun farkındayız.
 
Kitabımızın bu yeni baskısında, pedagojik açıdan öğrenmeyi kolaylaştıracağı ve bilgi bütün olarak yakalamayı sağlayacağı düşüncesi ve geniş kitap formatı olarak yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, birinci, altıncı ve on ikinci bölümlerde önemli değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. Bunun yanında, her bölümde pazarlama bilgileri güncel örnek olaylarla kullanıcılara sunulmak amacıyla örnek olaylar ve pazarlama uygulamalarına ilişkin örneklerin sayısı artmıştır. Her bölüme konuyla ilgili olan küçük kutucuklar içinde yeni örnek olaylar ve dikkat çekme amaçlı ipuçları eklenmiştir. Kitabımızın sonuna konuları kitap içinde daha kolay bulmayı sağlayacak bir konu dizini eklenmiştir. Ayrıca daha önceki baskıda var olan örnek test sorularının sayıları artırarak kitaptaki yeri korunmuştur. Daha önceki baskılarda olduğu gibi bu baskıda da yenileme yaparken ve örnek olayları seçerken hata yapmamaya çalıştık. Ancak kitabımızın hatalardan tamamen arındırıldığını söylemek abartı olacaktır. Tüm bunlara rağmen bazı eksikliklerin ve basım hatalarının olabileceği bilinci ile meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin her türlü yapıcı eleştirilerine açık olduğumuzu tekrar belirtmek isteriz.
 
Kitabın meslektaşlarımızca sınıf ortamında daha etkin ve daha kolay kullanılabilmesi amacıyla toplam on üç bölümden oluşan Powerpoint sunumları revize edilmiştir.Bu sunumlara http://web.sakarya.edu.tr/altunr/adresinden ulaşılabilir.
 
Kitabın ortaya çıkmasında adları görünmeyen ancak bizlerin üzerindeki emekleriyle katkıda bulunan hocalarımıza ve öğrencilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Akademik çalışmalar sırasında en az bizim kadar özveri gösteren ailelerimiz ve çocuklarımızın gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı kendilerine minnettar olduğumuzu ifade etmeyi bir borç bilmekteyiz.
 
 Eserin bu dördüncü baskısının da tüm pazarlama dünyasına ve öğrencilerimize katkısı olması ortak dileğimizdir.
 
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMAYA GİRİŞ
 
PAZARLAMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ
PAZARLAMANIN TANIMI
PAZARLAMA TEMEL KAVRAMLAR
PAZARLAMA TANIMINDA YER ALAN ÖNEMLİ NOKTALAR
PAZARLANMANIN AMACI VE ÖNEMİ
PAZARLAMANIN KAPSAMI
PAZARLAMA ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM
       Üretim Yaklaşımı
       Ürün Yaklaşımı
       Satış Yaklaşımı
       Pazarlama Yaklaşımı
PAZARLAM YÖNETİMİ
 
İKİNCİ BÖLÜM PAZAR VE PAZARLAMA ÇEVRESİ
 
PAZAR KAVRAMI
PAZAR FIRSATLARININ İZLENMESİ
MİKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ
         Tedarikçiler
         Rakipler
         Müşteriler
         Çalışanlar
         Pay Sahipleri
 
MAKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ
          Sosyo-Kültürel Faktörler
          Ekolojik
          Demografik Faktörler
          Ekonomik Faktörler
          Teknolojik Faktörler
          Politik ve Yasal Faktörler
          Ekolojik Faktörler
 
PAZAR ÇEVRESİ VE TÜKETİCİ TRENDLERİNDEKİ DEĞİŞİM
           Küreselleşme
           Rekabet Yapısında Değişim
           Yavaşlayan Pazar Büyüme Oranları
           Modalaşma
           Mikro-Pazarların ve Alt Markaların Oluşumu
           Ürünler Arası Farklılıkların Azalması
           Dağıtım Kanallarında Yaşanan Hızlı Değişim
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
 
TÜKETİCİ KİMDİR?
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
           Tüketicinin Satın Alma Kararı
           Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Modeli
          Tanımlayıcı Karar Alma Modeli
           Tüketicinin Satın Alma Davranışı
           Endüstriyel Tüketici Satın Alma Davranışı
TÜKETİCİ MEMNUNİYETİ
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ VE PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
 
PAZAR BİLGİSİNE NEDEN İHTİYAÇ VARDIR?
PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ(PBS)
            İşletme Kayıtları (Dâhili Bilgi Kaynağı)
            Pazar İzleme Bilgisi
            Pazarlama Araştırması
 
PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ
            Problemin Tanımlanması
            Yaklaşım Geliştirme (Model Seçimi)
            Araştırma Dizaynı
            Analiz, Raporlama ve Yorumlama
PAZARLAMA ARAŞTIRMA UYGULAMALARI
 
BEŞİNCİ BÖLÜM - PAZARLAMA BÖLÜMLENDİRME, HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE KONUMLANDIRMA
 
PAZAR KAVRAMLARI
TALEP ÖLÇÜM VE TAHMİNİ
             Talebin Ölçülmesi
             Talep Tahmini
PAZAR BÖLÜMLENDİRME
             Pazar Bölümlendirme Kriterleri
             Pazar Bölümlendirmenin Aşamaları
HEDEF PAZAR SEÇİMİ
             Hedef Pazar Seçimi Stratejileri
             Özel Bir Pazar Bölümü: Niş
KONUMLANDIRMA
 
ALTINCI BÖLÜM - ÜRÜN KARARLARI VE YÖNETİMİ
 
MAL/HİZMET VE GENİŞLETİLMİŞ ÜRÜN KAVRAMLARI
             Pazarlama Kavramı veya Bileşenleri
             Mal/ Hizmet Kavramı ve Ürün Bileşeni
             Genişletilmiş Ürün Kavramı
ÜRÜNLERİN SINIFLANDIRILMASI
             Tüketici Ürünleri
                   Endüstriyel Ürünler
ÜRÜN HAYAT EĞRİSİ
YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME
             Yeni Ürün Kavramı
             Yeni Ürün Geliştirme Süreci
             Yeni Ürünlerin Başarısızlık Nedenleri
ÜRÜN KARARLARI
            Ürün Niteliği Kararları
            Marka Kararları
                     Ambalaj Kararları
ÜRÜN KARMASI KARARLARI
ÜRÜN POLİTİKALARI
 
YEDİNCİ BÖLÜM - FİYAT VE FİYATLANDIRILMASI
 
FİYATIN ÖNEMİ
FİYATLANDIRMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
             İçsel Faktörler
            Dışsal Faktörler
TEMEL FİYATLANDIRMA YAKLAŞIMLARI
           Maliyet Odaklı Fiyatlandırılması
           Rekabet Odaklı Fiyatlandırılması
           Talep (Değer) Odaklı Fiyatlandırılması
FİYAT BELİRLEME SÜRECİ
            Fiyatlandırma amaçlarının belirlenmesi
            Talebin incelenmesi
            Maliyetlerin incelenmesi
            Rakiplerin maliyet, fiyat ve tekliflerinin incelenmesi
            Uygun fiyatlandırma metodunun seçimi
            Nihai fiyatın ayarlamaya gidilmesi
YENİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASI
FİYATTA DEĞİŞİKLİĞE GİTME
NİHAİ FİYATTA YAPILAN AYARLAMALAR
            Fiyat İndirimleri (Iskonto) ve Avantajlar
            Psikolojik Fiyatlandırma
            Coğrafi Fiyatlandırma
            Promosyon Fiyatlandırılması
            Ayrımcı Fiyatlandırılması
            Ürün Karması Fiyatlandırılması
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM - TUTUNDURMA ÇABALARI: REKLÂM, SATIŞ TEŞVİK VE HALKLA İLİŞKİLER
 
İLETİŞİM ve TUTUNDURMA ÇABALARI
            Pazarlama İletişimi
            Etkili İletişim Süreci
            Tutundurmanın Artan Önemi
            Tutundurma Karması
            Tutundurma Karması ile Bütçesinin Oluşturulması
REKLÂM
             Reklâm Türleri
             Reklâm Kampanyası Süreci
SATIŞ TEŞVİK (PROMOSYON)
             Satış Teşvik Amaçları
             Satış Teşvik(Promosyon) Türleri
HALKLA İLİŞKİLER
DOĞRUDAN PAZARLAMA
 
 
DOKUZUNCU BÖLÜM
KİŞİSEL SATIŞ VE SATIŞ YÖNETİMİ
 
 
KİŞİSEL SATIŞTAN BEKLENTİLER
KİŞİSEL SATIŞ TÜRLERİ
              Toptancı Satış Elemanları
              Perakendeci Satış Personeli
SATIŞ YÖNETİMİ
              Satış Elemanlarının Seçilmesi
              Satış Elemanlarının Eğitimi
              Satış Elemanlarının Organizasyonu
              Satış Elemanlarının Motivasyonu
              Satış Elemanlarının Ödüllendirilmesi
              Başarı Değerleme
 
ONUNCU BÖLÜM - DAĞITIM KANALLARI VE DAĞITIM POLİTİKALARI
 
GÜNLÜK HAYATTA DAĞITIM
DAĞITIMIN AMAÇLARI
DAĞITIM KANALLARI
                Doğrudan Dağıtım Kanalları
                Dolaylı Kullanmanın Kanalları
DAĞITIM KANALI TÜRLERİ
              Klasik dağıtım kanalları
              Bütünleşmiş(Modern) dağıtım kanalları
ÜRÜN AÇISINDAN DAĞITIM KANALI ALTERNATİFLERİ
              Tüketim Mallarında Dağıtım Kanalı Alternatifleri
              Endüstriyel Mallarda Dağıtım Kanalı Alternatifleri
DAĞITIM KANALINDA İLİŞKİLER
              Çatışma
              İşbirliği
              Bağımlılık
              Rekabet
              Liderlik
DAĞITIM KANALI SEÇİMİ
              Dağıtım Kanalı Seçimini Etkileyen Faktörler
              Aracıların Seçilmesi
DAĞITIM POLİTİKALARI
              Yoğun Dağıtım
              Sınırlı Dağıtım
              Seçimli Dağıtım
DAĞITIM KANALI ÜYELERİ
              Bayilik(Acentelik)
              Franchising
 
ON BİRİNCİ BÖLÜM - TOPTANCILIK VE PERAKENDECİLİK
 
TOPTANCILIK
           Toptancının Fonksiyonları
            Toptancı Türleri
PERAKENDECİLİK
            Perakendeciliğin Gelişimi ve Geleceği
            Modern Anlamda Perakendecilik
            Perakendeciliğin Fonksiyonları
            Perakendeci İşletmenin Yönetimi
            Perakendeci Türleri
            Perakendecilikte Kuruluş Yeri Seçimi
 
ON İKİNCİ BÖLÜM - PAZARLAMA YÖNETİMİ VE STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI
 
PAZARLAMA YÖNETİMİ
STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI SÜRECİ
            Durum Analizi
            Pazarlama Amaçlarının Tespiti
            Pazarlama Stratejisi Geliştirme
STRATEJİK ALTERNATİFLER
            Saldırıya Yönelik Pazarlama Stratejileri
            Savunmaya Yönelik Pazarlama Stratejileri
            Büyüme Stratejileri
            Pazarlama Programlarının Geliştirilmesi
            Pazarlama Programlarının uygulanması
            Performans Değerlendirme ve Geri Besleme
 
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - PAZARLAMADA KONTROL VE SOSYAL SORUMLULUK
PAZARLAMA KONTROLÜ
 
            Pazarlama Kontrol Türleri
PAZARLAMA SOSYAL SORUMLULUK
             Pazarlamaya Getirilen Eleştiriler
             Pazarlama Çabaları Üzerindeki Baskılar
             Pazarlama Ahlakı
 
KONU DİZİNİ
 
ÖRNEK SORULAR

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.