Değişim Yayınları- Kitap ile Buluşma Yeriniz
Değişim Yayınları

TEKNOLOJİK ZEKA VE REKABET STRATEJİLERİ

  • 9789758289776
  • VAR

57,38
%15
67,50


 

Kitap Adı : Teknolojik Zeka ve Rekabet Stratejileri
Yazar Adı : Prof. Dr. Harun Taşkın / Prof. Dr. Rıza Adalı
ISBN : 975-8289-77-2
Kapak Tasarımı : Aydın Duran
İlk Baskı Tarihi : Ocak 2004
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt Cinsi : İthal Kağıt
Kapak Cinsi : Karton Kapak
Liste Fiyatı : 15.50 TL
Sayfa : 192 Sayfa
Ebat : 16,5 x 23,5

 

Bu kitabın amacı ülkemizde özellikle son yirmi yılda gittikçe artan fakat halen yetersiz görülen "Teknolojik Rekabet Stratejileri" alanındaki bir eksikliği tamamlama çabasına bir katkı ve bir adımdır. Bilindiği gibi ülkelerin rekabet avantajlarının her alanda üstün olması mümkün değildir. Kimileri coğrafi ve doğal şartların, kimileri tarihsel ve kültürel faktörlerin, kimileri de siyasal ve ekonomik gücün avantaja dönüştürülmesinde başarılıdır. Ama hepsinden önemli olan tüm bur şart, faktör, güç veya avantajları teknolojik üstünlüğe dönüştürmektir. Kanımızca yaşadığımız çağı tanımlamyaa gerek yoktur. Bilimin ve teknolojinin hakimiyetini ele aldığı hayat alanı kalmamıştır. Felsefi açıdan eleştirilirse bile belli bir noktaya kadar teknoloji toplumu kaçınılmaz hale gelmiştir. Üstekil ülkemiz ve toplumumuz adına eleştiri noktasında da değiliz.
 

Teknolojİk ZEKÂ ve rekabet stratejİlerİ

HARUN TAŞKIN-MEHMET RIZA ADALI
 
Düşünürler 20. ve / veya 21. yüzyıl ‘’ Modern sonrası Çağ’’ ( Amitai Etzioni), ‘’Ekonomi Sonrası Toplum’’ (Herman Kahn), ‘’Uygarlık Sonrası Toplum’’ (Kenneth Boulding), ‘’Sanayi Sonrası Toplum’’ (Daniel Bell), ‘’ Bilgi Toplumu’’ (Peter Drucker) ve ‘’Teknetronik Çağ’’ (Zbigniew Brezezinski- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı) gibi tanımlamalarla adlandırmaya çalışmışlardır.
 
Bütün bu ve benzeri çağ tanımlamalarının arka planında yatan temel düşünce teknolojiye dayalı baskın yapılır. Amaç bu yapıyı açıklamak, geliştirmek ve beşeri kaynak ve açılımlarla uyumlaştırmak olmalıdır. Mütevazi bu eserde teknoloji ile ilgili ağ örgüsünü incelemede bazı anahtar kavramları açıklama gayretinde olduk. Giriş mahiyetinde olan bu çalışmanın bu alanda bir adım olma ve geleceğe yönelik bir ışık olması ümidiyle.
  
İÇİNDEKİLER
 
1. GİRİŞ
 
2. BİLGİ, BİLİM, TEKNİK VE TEKNOLOJİ
2.1. Teknoloji ve Tarihsel Gelişimi
2.2. Bilginin Tanımı
2.3. Bilimin Tanımı
2.4. Tekniğin Tanımı
2.5. Teknolojinin Tanımı
2.6. Teknoloji İle İlgili Kavramlar
2.7. Teknoloji ve Bilim Felsefesi
2.8. Teknoloji ve Kültür
2.9. Toplumsal Gelişme ve Teknoloji
2.10. Teknoloji. Teknik Değişim ve Ekonomik Gelişme
2.11. Teknolojinin Sınıflandırılması
2.12. Teknolojinin Boyutları / Yapısal Özellikleri
 
3.TEKNOPARKLAR
3.1. Teknoparkların Tarihçesi
3.2. Dünyadaki Bazı Önemli Teknoparklar
   3.3.1. Silikon Vadisi Teknoparkı
   3.3.2. Boston Route 128 Teknoparkı
   3.3.3. Sophia-Antipolis Teknoparkı
   3.3.4. Cambridge Teknoparkı
   3.3.5. Hsinchu Parkı
   3.3.6. Cartuja 93 Teknoparkı
   3.3.7. Helsinki Bilim Parkı, Finlandiya
   3.3.8. Otaniemi Bilim Parkı
   3.3.9. Kansai Bilim Kenti
   3.3.10. Chemnitz Technooloji Center, Almanya TCC
3.4. Türkiye’de Mevcut Bazı Teknopark Projeleri
   3.4.1. İ.T.Ü-KOSGED Teknoloji Geliştirme Merkezi
   3.4.2. ODTÜ Teknoparkı
   3.4.3. İzmir Teknopark A.Ş ( İTAŞ)
3.5. Türkiye’nin Yeni Bilim- Teknoloji Politikaları ve Teknoparklar
 
4.TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
4.1. Yönetim Nedir?
4.2. Mühendislik Yönetimi Nedir?
4.3. Teknoloji Yönetimi Nedir?
4.4. Teknoloji Yönetiminde Yaklaşımlar
4.5. Teknoloji Yönetim Süreci
4.6. Teknolojik Ömür Döngüsü
 
5. TEKNOLOJİK YENİLİK VE TASARIM
5.1. Yenilik
5.2. Temel Kavramlar
5.3. Yenilik ve Yenilik Sistematiği
5.4. Yenilik ve Yenilik Geliştirme
5.5. Yeni Ürün Geliştirme Aşamaları
5.6. Teknolojik Yenilik Süreci
5.7. Tasarım
   5.7.1. Ürün tasarım aşaması
   5.7.2. Süreç tasarım aşaması
   5.7.3. Üretim ve montaj için tasarım
5.8. Mühendislik Tasarımı
    5.8.1. Problemin tanımlanması
    5.8.2. Kavramsal Tasarım
    5.8.3. Detaylandırılmış tasarım
5.9. Tasarım Otomasyonun Gelişimi
    5.9.1. Mühendislik Tasarımı için Bilgisayar destekli tasarım sistemleri
    5.9.2. Zeki tasarım sistemleri
 
6. REKABET STRATEJİLERİ VE KÜRESELLEŞME
6.1. Teknoloji ve Pazar
6.2. Rekabet ve Rekabet Gücü
6.3. Teknoloji ve Rekabet
    6.3.1. Rekabet stratejileri oluşum süreci
6.4. Teknoloji ve Rekabet Avantajı
    6.4.1. Maliyetlerde Liderlik Stratejileri
    6.4.2. Farklılaşma Stratejisi
    6.4.3. Yeni oyun stratejisi
6.5. Teknoloji ve Strateji
6.6. Teknoloji Odaklı Stratejiler
    6.6.1. Saldırgan Stratejiler
    6.6.2. Savunmaya Yönelik Strateji
    6.6.3. Taklitçi ve Bağımlı stratejiler
    6.6.4. Geleneksel ve Fırsatları izleme Stratejileri
    6.6.5. Diğer stratejiler
6.7. Teknolojik Tercihler
     6.7.1. Teknolojinin seçimi
     6.7.2. Teknolojinin elde edilmesi
     6.7.3. Teknolojik yeterliliklerinin kullanımı
6.8. Teknoloji ve Endüstri Evrimi
6.9. Teknoloji ve Küreselleşme
    6.9.1. Küreselleşme ve teknoloji ilişkisi
    6.9.2. Endüstri evrimi
    6.9.3. Yeni endüstrilerin ortaya çıkması
    6.9.4. Endüstrinin canlandırılması
    6.9.5. Teknoloji ve yer değiştirme
    6.9.6. Endüstrinin gerilemesi
 
7. GELECEK VE GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ
7.1. Gelecek ve Teknoloji Tahmini
7.2. Teknoloji Planlaması
7.3. Teknolojik Planlama yapısı
7.4. Öngörü Nedir?
    7.4.1. Öngörü sürecinin temel özellikleri
    7.4.2. Teknoloji öngörüsü ve teknoloji tahmini
7.5. Öngörü Yöntem ve Teknikleri
    7.5.1. Uzman panelleri
    7.5.2. Beyin Fırtınası
    7.5.3. SWOT ve STEEP analizi
    7.5.4. Delphi yönetimi
    7.5.6. Senaryo Yazımı
    7.5.7. La Procpective
    7.5.8 İlişki ağaçları (Relevance Trees)
7.6. Yapay Dünyamız
7.7. Entelektüel Sermaye
7.8. Yapay Zeka ve Zeki Sistemler
7.9. Geleceğin Teknoloji Alanları
     7.9.1. Mikroelektronik
     7.9.2. Nanoteknoloji
     7.9.3. Enformasyon (Bilişim) Teknolojileri
     7.9.4. İleri Malzemeler
     7.9.5. Biyoteknoloji
      7.9.6. Havacılık Teknolojileri
 
8. ZEKÂ VE TEKNOLOJİK ZEKÂ
      8.1. Zekâ Nedir?
      8.2. Kurumsal Zeki Davranış
      8.3. Rekabetçi Zekânın Tanımı
      8.4. Organizasyonel Zekâ  
      8.5. Duygusal Zekâ
          8.5.1. Duygular ve duygusal zekâ
          8.5.2. Duygusal zekânın üç boyutu
       8.6. Teknolojik zekâ’nın tanımı
 
9.TEKNOLOJİK ZEKÂ’NIN İRDELENMESİ
 
EK
 
KAYNAKLAR
 
 

 

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.