Değişim Yayınları

İdari Yargılama Hukuku

  • Prof. Dr. Halil Kalabalık3
  • TÜKENDİ

10,20
%15
12,00


Kitap Adı : İdari Yargılama Hukuku
Yazar Adı : Prof. Dr. Halil Kalabalık
ISBN : 975-8269-65-9
Kapak Tasarımı : Aydın Duran
İlk Baskı Tarihi : Eylül 2003
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt Cinsi : İthal Kağıt
Kapak Cinsi : Karton Kapak
Liste Fiyatı : 17 TL
Sayfa : 368 Sayfa
Ebat : 16,5 x 23,5Kitap üniversite öğrencilerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Konular fazla teoriye girmeden, uygulamadan örneklerle anlatılmıştır.

İDARİ YARGILAMA HUKUKU
 
DOÇ. DR. HALİL KALABALIK
 
İÇİNDEKİLER
 
       1.BÖLÜM
İDARENİN YARGISAL DENETİMİ
 
I.İDARENİN YARGISAL DENETİMİNİN ÖNEMİ
II. İDARENİN YARGISAL DENETİMİNDE SİSTEMLER
      Yargı Birliği Sistemi
       İdari Yargı Sistemi
       Karma Sistem
III. İDARİ YARGININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ
        İdari Yargının Doğuşu
        İdari Yargının Türkiye’de Doğuşu ve Gelişimi
        İdari Yargı Sisteminin Özellikleri
IV. İDARİ YARGI DENETİMİNİN SINIRLARI
V.İDARİ YARGI DENETİMİNİN KAPSAMI
       Yargı Kısıntısı-Hükümet Tasarrufları
       Yasama Kısıntısı
 
         2.BÖLÜM
İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA GİRİŞ
 
I.İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN İDARE HUKUKU İLE İLİŞKİSİ
II. İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUNDİĞER YARGILAMA HUKUKLARI İÇİNDEKİ YERİ
 
A-YARGILAMA YOLU ÇEŞİTLERİ
     Anayasa Yargılaması
     Askeri Ceza Yargılaması
     Adli Yargılama
     İdari Yargılama
     Seçim Yargılaması
     Sayıştay Yargılaması
B-İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN DİĞER YARGILAMA HUKUKLARI İLE İLİŞKİSİ
       Anayasa Yargılaması İle İlişkileri
       Medeni Yargılama İle İlişkileri
       Ceza Yargılaması İle İlişkileri
       Askeri Ceza Yargılaması İle İlişkileri
C-İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ
        İdari Yargılamada Yazılı Yargılama Usulü Uygulanır
        İdari Yargılamada Kendiliğinden İnceleme Usulü Uygulanır
        İdari Yargılama Usulü Basit Ve Az Masraflıdır
        Savcılık
III İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI
IV. İDARİ YARGILAMA SİSTEMİ VE İDARİ YARGI TİPLERİ
           Kuruluş Ölçütü
           Görev Ölçütü
           Altlık-Üstlük Ölçütü
 
                3.BÖLÜM
İDARİ YARGI KURULUŞLARI VE İDARİ YARGIDA HÂKİMLİK MESLEĞİ
 
I.YÜKSEK MAKALELER
A.Danıştay
     Yargısal Görevleri
     Yapısı
           Dava Daireleri
           İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kuralları
           İçtihatları Birleştirme Kurulu
      Danıştay Personeli
B.ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ
       Görevleri
        Yapısı
            Daireler
            Daireler Kurulu
            Genel Kurul
          Personeli
          Kararlarının Niteliği
II. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ
          Kurulması, Kaldırılması ve Yapısı
          Görevler
III. İLK DERECE MAHKEMELERİ: İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ
   A.Kurulması ve Kaldırılması
   B.Görevleri
        İdare Mahkemelerinin Görevleri
        Vergi Mahkemelerinin Görevleri
        Tek Hâkimle Bakılan Davalar   
        Nöbetçi Mahkemelerin Görevleri
    C.İşleyici
IV. ÖZEL MAHKEMELER
A.Sayıştay
    Yargısal Görevler  
     Yapısı
     Konumu
     Kararlarının Niteliği
     Sayıştay Personeli
B.Yüksek Seçim Kurulu
V.İDARİ YARGI HÂKİMLİĞİ 
A.Hâkimlik Mesleğine Giriş
   Adaylık
   Hâkimliğe Atama  
 B.Hâkimlik Mesleği
 C.Hâkimlerin Bağımsızlığı ve Teminatı 
     Hâkimleri Bağımsızlığı
      Hâkimlik Teminatı
D.Hakilerin Sorumluluğu
IV. HÂKİMLERİN TARAFSIZLIĞI
 A.Hâkimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu Durumlar
 B.Hâkimin Reddi
      Ret Sebepleri
      Ret Usulü
 C.Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması
       Danıştay’da
       Böle İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde
 
                   4.BÖLÜM
 
İDARİ YARGININ GÖREV ALANI
 
I.İDARİ YARGIDA GÖREV KAVRAMI
II. GÖREV ALANININ BELİRLENMESİ
 
 A.İlkeler
 B.Ölçütler
     Hâkimiyet- Temşiyet Ölçütü
     Kamu Hizmeti
     İdari İşlem, İdari Eylem, İdari Sözleşme
       İdari İşlem
       İdari Eylem
       İdari Sözleşme    
III. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI DIŞINDA KALAN DAVALAR
 
 A.GENEL OLARAK İDARİ YARGININ GÖREV ALANI DIŞINDAKİ DAVALAR
 B.İDARİ NİTELİKTE OLMALARINA RAĞMEN İDARİ YARGININ GÖREV ALANI DIŞINDA TUTULAN DAVALAR
 
        Kamulaştırma Kanunu’nun Uygulamasında Doğan Bazı Davalar   
        Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Davalar
        Tapu Sicili İle İlgili Davalar
        İcra-İflas Memurlarının Kusurlarından doğan Zararların Tanzimi İçin Açılacak Davalar
        Bazı İş Uyuşmazlıklarından Doğan Davalar
        İdare Taşıtlarının Yaptığı Kazalar Nedeniyle Doğan Zararların Tazmini İçin Açılacak Davalar
        İdari Para Cezalarına Karşı Yapılacak İtirazlar
        Diğer Yasal Düzenlemeler
        Vasi Ve Vesayet Dairesi Kusuru Sonucu Kendilerine Ödenmeyen Zararın Hazinece Tazminine İlişkin Tazminat davaları
        Fiili Yol
        Tahkim yolu Öngörülen İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar
        Diğer Uyuşmazlıklar
 
IV. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
 
     A.KURULUŞU
   B.GÖREVLERİ
   C.ÇALIŞMA YÖNTEMİ
   D.KARARLARIN NİTELİĞİ
   E.GÖREV UYUŞMAZLIĞI
       Olumlu Görev Uyuşmazlığı
          Tanım
          Koşulları
          Çıkarılması
      Olumsuz Görev uyuşmazlığı
          Tanım
           Koşulları
           Uyuşmazlığın Giderilmesi
 
  F.HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI
           Tanımı
           Koşulları
           Uyuşmazlığın Giderilmesi
 
5. BÖLÜM
İDARİ UYUŞMAZLIKLAR VE DAVALAR
 
I.GENEL OLARAK DAVA KAVRAMI
 
II. İDARİ DAVA KAVRAMI
   A.GENEL OLARAK
   B.İDARİ DAVA KAVRAMI
 
III. HUKUK YARGILAMA USULÜNDE DAVA ÇEŞİTLERİ
 
   A.EDA DAVALARI
   B.TESPİT DAVALARI
   C. YENİLİK DOĞURAN(İNŞAİ)DAVALAR
IV. İDARİ YARGILAMA HUKUKUNDA DAVA TÜRLERİ
 
V.YORUM DAVALARI
 
 A.TANIM
 B.TÜRLERİ
 C.SONUÇLARI
 
               6.BÖLÜM  
İPTAL DAVASI
I.TANIMI
II. İPTAL DAVASININ ÖZELLİKLERİ
III. İPTAL DAVASININ KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI
 
 A.GÖREVE İLİŞKİN
 B.KANUYA İLİŞKİN
        İdari İşlemin Var Olması
        İdari İşlemin İcra (Etkili) Nitelikte Olması
              Kavrama Ve Tanım
              İcra-İdari İşlemin Unsurları
              İcra Olmayan İşlemler
        İdari İşlemin Kesin Ve Yürütülebilir Nitelikte Olması
        İdari Başvuru Yollarının Tüketilmesi
        İptal Davasının Konusuz Kalması
 C.DAVACIYA İLİŞKİN
        İptal Davası-Menfaat İlişkisi
        Menfaat İhlali
 D.DAVALIYA İLİŞKİN
 E.SÜRESİNE İLİŞKİN
 F.ŞEKLİNE İLİŞKİN
 
IV. İPTAL NEDENLERİ: HUKUKA AYKIRILIK
 
 A.YETKİ YÖNÜNDEN
        Yetki Kavramı
        Yetki Yönünden Hukuka Aykırılığın Görünümleri
           Kişi yönünden Yetkisizlik
           Konu Yönünden Yetkisizlik
            Zaman Yönünden Yetkisizlik
           Yer Yönünden Yetkisizlik
        Yetki Devri-Vekâlet-İmza Yetkisinin Devri Kurallarına Aykırılık
            Yetki Devri
            İmza Yetkisinin Devri
            Yetki Genişliği ile Yetki Devri Arasındaki Farklar
            Yetki Devri ile İmza Devri Arasındaki Farklar
            <<Vekâlet>> ile <<Yetki>> ve <<İmza Yetkisinin>> Devri Arasındaki Farklar
            Fiili Memur
       Yetkide Paralellik İlkesine Ayrılık
       Yetki Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları
B.ŞEKİL YÖNÜNDEN
       İdare Hukukunda Şekil Kavramı
       Belli Başlı Şekil Kuralları
       Usul Kuralları
       İdari İşlemin Uygulanma Şartı Olarak <<Şekil>>
       Şekil Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları
 
 C.SEBEP YÖNÜNDEN
       İdare işlemlerde Sebep Kavramı
       Sebep Unsurunun Kanunlarda Düzenlenişi
             Sebebi Belli İşlemler
             Sebebi Belirsiz Kavramlarla Gösterilmiş İşlemler
             Sebebi Hiç Gösterilmemiş İşlemler
 D.KONU YÖNÜNDEN
      İdari İşlemlerde Konu Kavramı
      Konu Unsurundaki Hukuka Aykırılıklar
 E.AMAÇ YÖNÜNDEN
      İdari İşlemlerde Amaç Unsuru
      Maksat Unsurundaki Hukuka Aykırılıklar
 
V.İPTAL DAVASININ SONUÇLARI
VI. İPTAL KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ
 
7.BÖLÜM
TAM YARGI DAVASI
I.TANIM
II. TAM YARGI DAVASININ TÜRLERİ
   A.TAZMİNAT DAVALARI
   B.İSTİRDAT (GERİ ALMA)DAVALARI
   C.İDARİ SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN DAVALAR
   D.VERGİ DAVALARI
 
III. TAM YARGI DAVASININ KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI
   A.GÖREVLİ YARGI YERİ
   B.KONUSUNA İLİŞKİN ŞARTLAR
        İdari İşlemler Nedeniyle Tam Yargı Davası Açılması
        İdari Eylemler Nedeniyle Tam Yargı Davası Açılması
        İdari Sözleşmeler Nedeniyle Tam Yargı Davası Açılması
   C.TARAFLARINA İLİŞKİN ŞARTLAR
       Davacı Bakımından
       Davalı Bakımından
 D.SÜRESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR
 E.ŞEKLİNE İLİŞKİN ŞARTLAR
 
IV. TAM YARGI DAVASINDA SORUMLULUK NEDENLERİ
   A.DEVLETİNM YASAMA VE YARGI FAALİYETİNDEN SORUMLULUĞU
         Devletin Yasama Faaliyetinden Sorumluluğu
         Devletin Yargı Faaliyetinden Sorumluluğu
   B.İDARENİN SORUMLULUĞU
         İdarenin Sorumluluğunun Temeli
         İdarenin Sorumluluğunun Pozitif Temelleri
         Genel Olarak Sorumluluk Sebepleri
               İdari İşlem Nedeniyle İdarenin Sorumluluğu
                İdari İşlemin Uygulanmasından İdarenin Sorumluluğu
                Eylemleri Nedeniyle İdarenin Sorumluluğu
                İdarenin Haksız Fiilinden Doğan Sorumluluğu (fiili Yol)
                İdarenin idari Sayılan Eylemlerinden Doğan Sorumluluğu
                İdari Sözleşmeden Doğan Sorumluluk
 
 C.İDARENİN KUSURA DAYANAN SORUMLULUĞU
          Hizmet Kusuru
                Tanım
                 Hizmet Kusurunun Genel Özellikleri
                 Hizmet Kusuru Teşkil Eden Haller
                     İdari Eylemlere İlişkin Hizmet Kusuru
                     İdari İşlemlere İlişkin Hizmet Kusuru
                 Hukuka Aykırılık Ve Kusur
                 Kusurun Derecesi, Kanıtlanması Ve Kusur Karinesi
           Hikmet Kusuru-Kişisel Kusur Ayrımı
                 Kavram
                   Ayrım İle İlgili Kriterler
 D.KUSURSUZ SORUMLULUK
            Tanım
            Kusursuz Sorumluluk İlkeleri
               Risk(Hasar=Tehlike)İlkesi
               Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi
            Hukuka Uygun İşlemlerde Kusursuz Sorumluluk
            Kamu Hizmetlerine Katılmada Kusursuz Sorumluluk
 E.İDARENİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI
             Zarar doğurucu Tutum Ve Davranış
             İlliyet (Nedensellik) Bağı
            Zarar
 F.İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN YA DA AZALTAN NEDENLER
 
          Zorlayıcı Nedenler
          Beklenmeyen Haller
          Zarar Görenin Kusuru
         Üçüncü Kişisinin Kusuru
   G.TAZMİNATIN ŞEKLİ VE HESAPLANMASI
 
VI. TAM YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ
 V.TAM YARGI DAVASININ SONUÇLARI
 
 8.BÖLÜM
İDARİ YARGILAMA USULÜ
 
I.GÖREV
   A.Danıştay’ın Görev Alanı
       Danıştay ‘ın Temyiz Yeri Olarak Görevleri
       Danıştay’ın İl Derece Mahkemesi Olarak Görevleri
B.Bölge İdare Mahkemelerinin Görev Alanı
C.İdare ve Vergi Mahkemelerinin Görev Alnı
D.Mahkemece Göre Konusunun İncelenmesi
E.İdari Yargı Yerleri Arasında Görev Uyumazlığı ve Giderilmesi
        Danıştay’ın Daireleri Arasında
        İdare ve Vergi Mahkemeleri Arasında
        Danıştay İle İdare Ve Vergi Mahkemeleri Arasında
II. YETKİ
A.Tanım
B.Genel Yetki Kuralı
C.Özel Yetki Kuralları
    Kamu Görevlilerine İlişkin Davalarda Yetki
    Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme
    Köy, Belediye Ve İl Özel İdarelerini İlgilendiren Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme
    Taşınır Mallar İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme
     Tam Yargı Davalarında Yetkili Mahkeme
     Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme
D.Yetki Uyuşmazlıkları
      Yetki İtirazlarının Mahkemece İncelenmesi
Yetki Uyuşmazlığının Giderilmesi
III. MERCİ TAYİNİ
      A.Fiili Engel
      B.Hukuki Engel
      C.İki Mahkemenin Yetki Sınırında Tereddüt Edilmesi
      D.Olumlu yetki Uyuşmazlığı
      E.Merci Tayininde Yetki ve İzlenecek Usul
IV. İDARİ DAVALARDA TARAFLAR
      A.EHLİYET
            Davada Taraf Olma Ehliyeti
            Dava Açabilme Ehliyeti
            Menfaat T İhlali
      B.DAVALI
      C.DAVAYA VEKÂLET
      D.DAVA NIN TARAFLARINDA DEĞİŞME
      E. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİNTARAFLARIN YANINDA YER ALMASI
              Davaya Müdahale
              Davanın İhbarı
       F.DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ
               Feragat
               Kabul
  
V.DAVA AÇMA SÜRESİ
       A.TANIM
       B.NİTELİĞİ
       C.DAVA AÇMA SÜRESİ
                Sürenin Başlangıç: Yazılı Bildirim
                İdareye Başvuru Durumunda Süre Başlangıcı
                İlan Yoluyla Bildirmelerde Süre Başlangıcı
                Düzenleyici İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda Süre Başlangıcı
                 İdari İşlemler Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Davalarında Süre Başlangıcı
                 İdari Eylemler Nedeniyle Tam Yargı Davalarında Süre Başlangıcı
                 İdari Sözleşmeler Nedeniyle Tam Yargı Davalarında Süre Başlangıcı
   D.SÜRELERİN HESAPLANMASI
   E.SÜRELERİN DURMASI VE EK SÜRELER
                  Üst İdari Maka

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.