Değişim Yayınları- Kitap ile Buluşma Yeriniz
Değişim Yayınları- Kitap ile Buluşma Yeriniz
Değişim Yayınları

KAMU YÖNETİMİ

  • 9786054031900
  • VAR

65,88
%15
77,50
 
 
İÇİNDEKİLER
 
GİRİŞ....................................................................................................................................       7
 
KAMU YÖNETİMİNE İLİŞKİN ANAYASAL DÜZENLEMELER
A. Genel Esaslar...................................................................................................................      9
B. Haklar ve Ödevler..........................................................................................................    10
YASAMA ORGANININ YAPI ve İŞLEYİŞİ
A. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Oluşumu..............................................................    17
B. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri..............................................    21
C. Kanun Yapım Süreci...................................................................................................    26
D. Komisyonlar..................................................................................................................    29
E.   Genel Kurul Çalışmaları..............................................................................................    31
F.   Meclis Başkanlık Divanı.............................................................................................    35
G. Meclis İdari Teşkilatı....................................................................................................    36
H. Meclis Adına Denetim Yapan Kurumlar.................................................................    38
      1. Sayıştayın Yapı ve İşleyişi.....................................................................................    39
      2. Kamu Denetçiliği Kurumu......................................................................................    46
YÜRÜTME ve İDARE
A. Cumhurbaşkanı.............................................................................................................    52
      1. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri................................................................    53
      2. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı...................................................................................    57
      3. Devlet Denetleme Kurulu........................................................................................    57
B. Bakanlar Kurulu............................................................................................................    59
      1. Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri..............................................................    61
      2. Başbakanlık Teşkilatı.............................................................................................    64
      3. Bakanlıklar................................................................................................................    66
      4. Millî Güvenlik Kurulu..............................................................................................    72
C. İl İdaresi...........................................................................................................................    73
1. Vali..............................................................................................................................    74
2. İl Müdürleri................................................................................................................    78
3. İl İdare Kurulu..........................................................................................................    79
D. İlçe İdaresi.......................................................................................................................    79
1. Kaymakam...............................................................................................................    80
2. İlçe Müdürleri............................................................................................................    82
3. İlçe İdare Kurulu......................................................................................................    82
E. Bucak İdaresi..................................................................................................................    83
F. Bölge İdare Kuruluşları.................................................................................................    84
G. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar.........................................................................    85
1.     Radyo ve Televizyon Üst Kurulu........................................................................     85
2.     Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu................................................     87
3.     Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu................................................................     90
4.     Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu...................................................................     91
5.     Kamu İhale Kurumu.............................................................................................     92
6.     Rekabet Kurumu....................................................................................................     93
7.     Şeker Kurumu.........................................................................................................     93
8.     Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu...................................................     94
9.     Yüksek Öğretim Kurulu.........................................................................................     94
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı......................................................................     95
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı....................................................................     98
Üniversiteler.............................................................................................................     99
H. Kamu Hizmeti Görevlileri...........................................................................................    103
1.     İstihdam Şekilleri....................................................................................................    104
2.     Ödevler ve Sorumluluklar.....................................................................................    105
3.     Haklar.......................................................................................................................    106
4.     Yasaklar...................................................................................................................    108
5.     Sınıflar......................................................................................................................    110
6.     Memurluğa Alınma ve Atanma..........................................................................    111
7.     Memurlukta İlerleme ve Yer Değiştirme............................................................    113
8.     Memurluğun Sona Ermesi ve Disiplin Cezaları................................................    114
I. Kamu Mali Yönetimi......................................................................................................    118
1.     Genel Kurallar.........................................................................................................    118
2.     Kamu İdare Bütçeleri............................................................................................    120
3.     Kamu Hesapları ve Mali İstatistikler.................................................................    130
4.     İç Kontrol Sistemi...................................................................................................    131
5.     Dış Denetim.............................................................................................................    135
6.     Yaptırımlar ve Yetkili Merciler............................................................................    136
 
 
MAHALLİ İDARELER
A. İl Özel İdaresi..................................................................................................................    140
1. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları.........................................................    140
2. İl özel idaresinin Yetki ve İmtiyazları...................................................................    141
3. İl Özel İdaresinin Organları.....................................................................................    142
İl Genel Meclisi........................................................................................................    142
İl Encümeni.............................................................................................................    147
Vali............................................................................................................................    148
4. İl Özel idaresi Teşkilatı............................................................................................    149
5. İl Özel İdaresinin Gelir ve Giderleri........................................................................    151
6. İl Özel İdaresi Bütçesi..............................................................................................    152
7. İl Özel İdaresinin Denetimi.....................................................................................    153
B. Belediye...........................................................................................................................    155
1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları...................................................................    157
2. Belediyenin Yetki ve İmtiyazları...........................................................................    158
3. Belediyenin Organları..............................................................................................    160
Belediye Meclisi......................................................................................................    160
Belediye Encümeni................................................................................................    166
Belediye Başkanı...................................................................................................    167
4. Belediye Teşkilatı.....................................................................................................    169
5. Belediyenin Gelir ve Giderleri.................................................................................    174
6. Belediye Bütçesi.......................................................................................................    175
7. Belediyenin Denetimi...............................................................................................    180
8. Kent Konseyi............................................................................................................    183
Görevleri...................................................................................................................    184
Organları..................................................................................................................    185
9. Mahalle Yönetimi.....................................................................................................    187
C. Büyükşehir Belediyesi...................................................................................................    187
1. Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları...............................    188
2. Büyükşehir Belediyesinin Organları......................................................................    195
Büyükşehir Belediye Meclisi................................................................................    195
Büyükşehir Belediye Encümeni...........................................................................    197
Büyükşehir Belediye Başkanı..............................................................................    197
3. Büyükşehir Belediyesi Teşkilâtı.............................................................................    199
4. Büyükşehir Belediyesinin Gelir ve Giderleri.........................................................    199
5. Büyükşehir Belediye Bütçesi..................................................................................    201
6. Su ve Kanalizasyon İdaresi....................................................................................    203
Su ve Kanalizasyon İdaresinin Görev ve Yetkileri...........................................    204
Su ve Kanalizasyon İdaresinin Organları..........................................................    205
D. Köy İdaresi......................................................................................................................    210
1. Köy(lün)ün Görevleri...............................................................................................    211
2. Köyün Organları.......................................................................................................    213
Köy Derneği.............................................................................................................    213
Muhtar......................................................................................................................    213
İhtiyar Meclisi.........................................................................................................    215
E. Mahalli İdare Birlikleri...................................................................................................    217
1.Birliğin Organları........................................................................................................    218

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.