Değişim Yayınları- Kitap ile Buluşma Yeriniz
Değişim Yayınları

Mantık Devreleri

  • 9789758289134
  • TÜKENDİ

81,60
%15
96,00

 

 

Kitap Adı : Mantık Devreleri
Yazar Adı : Prof. Dr. Hüseyin Ekiz
ISBN : 975-8289-13-6
Eki : CD ilavelidir
Baskı Tarihi : Ocak 2008
Baskı Sayısı : 4. Baskı
Kağıt Cinsi : 1. Hamur Kağıt
Kapak Cinsi : Karton Kapak
Liste Fiyatı : 50 TL
Sayfa : 565 Sayfa
Ebat : 19,5 x 23,5

 

 

KİTAP HAKKINDA

Kitapta sohbet havasında bir anlatımın yanı sıra, aşağıdaki hususlara uyulmaya çalışıldı.
¨ Konulara basit açıklamalar ile başlanarak, önemli hususlar detaylandırıldı.
¨ Her konunun sonunda uygulama örnekleri verilerek, konuların pratik uygulamalarda kullanılabilirliği fikri yerleştirilmesi hedeflendi.
¨ Konularla ilgili Animasyonlar ve Simulasyonlar verilerek konuların daha kolay anlaşılır hale getirilmesi hedeflendi.
¨ Laboratuvar uygulamaları verilerek, deneylerde kolaylık sağlanması amaçlandı.
¨ Yeni çalışmalar yapılmasına yardım edecek ‘tekrarlama ve çalışma soruları’ eklendi.
Kitap, XIV bölümden oluşmaktadır.
I. Analog ve Dijital terimleri.
II. Sayı Sistemleri: İkili, sekizli, onlu, onaltılı sayı sistemleri.
III. Kodlama ve kodlar; Sayısal ve Alfasayısal Kodlar.
IV. Boolean aritmetiği kuralları.
V. Lojik kapılar. Lojik kapılar ile devre tasarımı.
VI. Karnaugh şeması yöntemi.
VII. Lojik Entegreler ve Entegre parametreleri.
VIII. Bileşik devreler. Kodlayıcılar, Çoklayıcılar, Azlayıcılar, ALU.
IX. FF’ler ile ilgili devreler.
X. Ardışıl Devreler.
XI. Sayıcılar. Sayıcı tasarımları.
XII. Kaydediciler.
XIII. Bellekler. Bellek çeşitleri.
XIV. Programlanabilir Lojik Elemanlar. 
ÖNSÖZ

Dünyanın, haberleşme teknolojisindeki gelişmelerde bir köy haline geldiği yeni bir yılda, global toplum içerisinde söz sahibi olmamız, ülkemizin gelişmişlik derecesi ile orantılıdır. Varlığımızı sürdürmek ve yeni dünya düzeninde söz sahibi olmak istiyorsak, gelişmişliğin gerektirdiği sayıda nitelikli insan gücünü yetiştirmek için eğitime değer vermek ve ona bilimsel ve teknolojik nitelik kazandırmak mecburiyetindeyiz. Çünkü, eğitim ve kültür düzeyleri yüksek, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen fertlerden oluşan toplumlar, yeni binyıl’da dünyanın şekillenmesinde önemli rol oynayacaklardır.
Bilgisayar, nitelikli fertlerin yetişmesinde kullanılacak en önemli araçtır. Sayisal elektronik veya mantik devreleri olarak isimlendirilen dersler, bilgisayarları ve bilgisayar temelli sistemleri oluşturan devrelerin tasarım ve incelenmesi ile ilgili konuları içermektedir.
‘Mantık Devreleri’ (Sayısal Elektronik) adlı bu kitap ile, dersin kapsamına giren konulara ilişkin kapsamlı bilgilerin sunulması amaçlandı. Mantık devreleri, Lojik devreler, Bilgisayar mantık devreleri, Sayısal Elektronik, Sayısal tasarım, vb., isimlerle anılan kitaplar içerisinde önemli bir açığı kapatacağına inandığımız elinizdeki kitap, Mühendislik ve Teknik Eğitim Fakülteleri öğrencilerinin kolayca izleyebilecekleri bir başvuru kitabı olarak düşünüldü. Kitaptaki açıklamaların, yalnızca Elektronik / Bilgisayar eğitimi alan fakülte öğrencileri için değil, Meslek Liselerinden Meslek Yüksek Okullarına, Teknik Liselerden Mantık Devreleri / Dijital Elektronik dersi olan diğer teknik bölüm öğrencilerine kadar herkesin faydalanacağı şekilde olması hedeflendi.
Kitap ile birlikte sunulan CD içerisinde bulunan animasyon ve simülasyonların konuların anlaşılmasına yardımcı olması amaçlandı. Sunulan animasyon ve simülasyonların gelecekte daha kullanışlı formatlara dönüştürülmesi hedeflenmektedir.
Kitabın hazırlık aşamasında ve yeni baskılarda yapılan değişikliklerde yardımlarını esirgemeyen mesai arkadaşlarıma, özellikle yeni basımın oluşmasında yardımcı olan Ahmet Zengin, Özdemir Çetin ve Murat Çakıroğlu’na, bunun yanında kitabın yazımında yardımcı olan Şefik Çakmak ve Ayşegül  Sever’e teşekkürü bir borç bilirim.
Kitabın ülkemiz kalkınmasına faydalı olması dileğiyle....
 
                                                                                                                                                    Prof. Dr. Hüseyin Ekiz
                                                                                   
KİTABIN KULLANIMI 
Kitaptan çok geniş bir okuyucu kitlesinin faydalanacağı düşünülerek, sohbet havasında bir anlatımın yanı sıra, aşağıdaki hususlara uyulmaya çalışıldı.
            ¨ Konulara basit açıklamalar ile başlanarak, önemli görülen hususlar detaylandırıldı.
            ¨ Her konunun sonunda uygulama örnekleri verilerek, konuların pratik uygulamalarda kullanılabilirliği fikri yerleştirilmesi hedeflendi.
            ¨ Konular ile ilgili laboratuvar uygulamaları verilerek, dersin laboratuvar kısmında yapılabilecek deneylerde kolaylık sağlanması amaçlandı.
            ¨ Yine laboratuvar uygulamalarında kolaylık sağlanması amacıyla, eleman katalog bilgilerini içeren, katalog kısmı eklendi. Katalog kısmında verilen elemanların, laboratuvar deneylerinde ve pratik uygulamalarda en çok kullanılma ihtimali olanlar verilmeye çalışıldı.
            ¨ Her bölümün sonunda, bölüm içerisinde açıklanan konuların hatırlanmasını ve yeni uygulamalar yapılmasına yardım edecek ‘tekrarlama ve çalışma soruları’ kısmı eklendi.
Kitap, XIV bölümden oluşmaktadır.
I. Bölümde : Analog ve Dijital terimleri açıklanarak, terimlerin açıklanmasına yardımcı olacak Analog ve dijital büyüklük, işaret, sistem ve gösterge ifadeleri açıklandı. Çevremizdeki nesneler ve büyüklükler incelenip, analog ve dijital büyüklüklerin / sistemlerin karşılaştırılması yapıldı.
II. Bölümde : Sayı sistemleri genel olarak incelenerek, ikili, sekizli, onlu, onaltılı sayı sistemleri detaylandırıldı. Sayı sistemlerinde aritmetik işlemler yapılarak, ikili sistemin bilgisayarlarda kullanılması nedeni ile ikili sayı sistemindeki dört işlem detaylandırıldı. Sayı sistemleri arasındaki ilişkinin anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla, sayı sistemleri arasında dönüşümler tek-tek açıklandı.
III. Bölümde : Kodlama ve kodlar başlığı altında, kodlama işlemi açıklandıktan sonra, yaygın kullanılan kodlama sistemlerinde kullanılan prensipler detaylandırıldı. Sayısal kodlar alt başlığı altında, BCD, 8421, 5’te 2, Artı 3, Gray, Parity ve Bar kodları ile, Alfasayısal alt başlığı altında ASCII ve EBCDIC kodları incelendi.
IV. Bölümde : İlk kısımda Boolean aritmetiği kuralları incelenerek, kuralların boolean ifadelerin sadeleştirilmesinde kullanılması açıklandı. Boolean kurallarının daha iyi anlaşılmasına ve lojikte kullanılmasına ön bilgi olması amacıyla, boolean kurallarının elektrik devreleri verildi. Venn Diyagramı yöntemi kısaca açıklanarak, diğer sadeleştirme yöntemlerine kısaca değinildi.
V. Bölümde : Lojik kapılar başlığı altında lojikte kullanılan kapı devreleri ve elektriksel eş değerleri verildi. İlk kere lojik elemanlarla karşılaşan öğrencinin, sözel anlatımdan başlayarak tasarım yapması ve boolean eşitlikleri lojik kapılar ile oluşturulması için gerekli işlemler açıklandı. Değişiklik tabloları oluşturularak, lojik tasarımda kullanılan ‘çarpımların - toplamı’ ve ‘toplamların - çarpımı’ yöntemleri detaylandırıldı.
VI. Bölümde : Boolean ifadelerin sadeleştirilmesinde ve özellikle lojik tasarımda yaygın olarak kullanılan karnough şeması yöntemi açıklandı. 2, 3 ,4 ve 5 değişkenli karnaugh haritalarının incelendiği bölümde, ‘çarpımların - toplamı’ ve ‘toplamların - çarpımı’ işlemlerinin karnaugh haritaları kullanılarak sadeleştirilmesi detaylandırıldı. Karnaugh şeması kullanılarak yapılan devre tasarımları ile konunun daha iyi anlaşılması amaçlandı.
VII. Bölümde : Bilgisayarda kullanılan elemanları ve elemanların yapısını anlamaya yardımcı olacak konular ‘Lojik Entegreler ve Yapım Şekilleri’ başlığı altında incelendi. Yaygın kullanımda olmaları nedeni ile TTL ve CMOS entegre çeşitleri detaylandırıldı. Oldukça geniş tutulan bu bölümde, daha sonraki kısımlarda kullanılacak elemanları anlamaya yardımcı olacak entegre parametreleri detaylı olarak açıklandı. Ayrıca, sayısal gösterge olarak kullanılan elemanların çalışma prensipleri özet olarak sunuldu.
VIII. Bölümde : Lojik devrelerin ilk grubunu oluşturan birleşik devreler incelenmiştir. Bu gruptaki devreler 4 alt gruba ayrılarak, kodlama ile ilgili devreler, çoklayıcılar, azlayıcılar ve Aritmetik işlem devreleri başlıkları ile tüm birleşik devrelerin özellikleri ve tasarım prensipleri açıklandı. Her grubun incelenmesi sırasında, uygulama örnekleri verilmeye çalışıldı.
IX. Bölümde : ‘FF’ler ve ilgili devreler’ başlığı ile, en yaygın kullanılan elemanlardan olan FF’ler ve FF çeşitleri olarak RS, JK, T, ve D tipi FF’ler detaylandırıldı.
X. Bölümde : ‘Ardışıl Devreler’ başlığı ile genel olarak ardışıl devre tasarım prensipleri açıklandı.
XI. Bölümde : Ardışıl devrelerin yaygın uygulama devrelerinden birisi olan sayıcı devreleri, detaylı olarak incelendi. Sayıcılar gruplandırılarak, her bir alt grup incelendi. Sayıcı tasarım aşamaları, her bir sayıcı çeşidi için geniş olarak   açıklanarak, özellikle yüksek öğretim öğrencilerinin konuyu detayına incelemesi hedeflendi. Son olarak, halka sayıcı ve Jonhson sayıcı devreleri açıklandı.
XII. Bölümde : ‘Kaydediciler’ başlığı ile, seri-paralel kaydediciler ve kaymalı kaydediciler açıklandıktan sonra, kaydedici uygulamalarına örnekler verildi. Kaydedici uyğulamalarına örenek olarak, halka sayıcı ve Jonhson sayıcı devreleri oluşturulması açıklandı.
XIII. Bölümde : Bilgilerin saklama elemanları olan ‘Bellekler’ incelenerek, bellekler gruplandırıldı. Bellekler, yerleşim yerlerine göre (dahili ve harici bellekler), yapım şekillerine göre (Manyetik ve Yarı iletken bellekler) ve bilgi saklama şekline göre (ROM, RAM, Flash) detaylandırıldı. Belleklerin kapasite artırımı işlemleri açıklanarak, bellek uygulamalarına örnekler verildi.
XIV. Bölümde : ‘Programlanabilir Lojik Elemanlar’ başlığı altında, PAL, PLA, GAL devreleri açıklandı. Programlanabilir lojik elemanların programlanması işleminde gerekli aşamalar özetlendi.
Ekler kısmında her konu ile ilgili laboratuar uygulamaları verilerek, uygulama yapacak okuyuculara ve dersi veren öğretim elemanlarına yardımcı olunması hedeflendi. Eklenen katalog bilgileri ile temel lojik entegreler için başvuru kaynağı oluşturulmaya çalışıldı.
Yeni basımda CD içerisinde verilen animasyonlar ve simülasyonlar ile konuların görsel olarak daha anlaşılır olması hedeflendi.
Kitap ile ilgili olumlu veya olumsuz eleştirilerinizin bundan sonraki çalışmalarımıza yol gösterici olacağını belirtir, saygılar sunarım.
                                                                                                                                          Prof. Dr. Hüseyin EKİZ
 
İÇİNDEKİLER
 
Önsöz
v
Kitabın Kullanımı
vii
İçindekiler
xi
 
 
Analog ve Sayısal Kavramları (Analogue and Digital)
1
1. Analog Büyüklük, Analog İşaret, Analog Gösterge ve Analog Sistem
3
2. Sayısal Büyüklük, Sayısal İşaret, Sayısal Sistem ve Sayısal Gösterge
4
3. Sayısal ve Analog Tekniklerin Karşılaştırılması
7
Tekrarlama ve Çalışma Soruları
9
 
 
Sayı Sistemleri (Numbering Systems)
11
1. Sayı Sistemlerinin İncelenmesi
13
 
1.1. Onluk (Decimal) Sayı Sistemi
14
 <

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.