Hızır Tarakçı


 

Hızır Tarakçı   Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı
Özgeçmiş    
Hızır TARAKÇI, 1960 yılında Rize’nin İyidere ilçesinde doğdu. İlkokulu Adapazarı Sakarya İlkokulu’nda, Ortaokulu Adapazarı Ozanlar Lisesi’nde ve Liseyi İstanbul Bağlar başı Cumhuriyet Lisesi’nde tamamladı.
1978 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte’sinden 1982 yılında mezun oldu.
1991 yılında, geçici görevle gittiği İngiltere’de bir yıllık süreyle mali konularda araştırmalarda bulundu.
Şubat 1996 yılında Hesap Uzmanları Kurulundan ayrılarak özel sektöre geçti. Halen yeminli müşavir olarak çalışmaktadır.
İngilizce bilmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
Eserleri  
Kurumlarda Sona Erme                 http://degisimkitap.com/pinfo.asp?pid=204
   
Mükellefiyetlerin Sona Ermesi        http://degisimkitap.com/pinfo.asp?pid=203
     
Enflasyon Düzeltmesi                    http://degisimkitap.com/pinfo.asp?pid=193
Makaleleri  
 
*Türkiye’de 1980 yılından beri Uygulanan Enflasyon Önleyici Harcama ile Vergi Politikalarına İlişkin Bir Değerlendirme
 Vergi Dünyası, sayı 63 (Kasım 1986)
*Sürekli Yeniden Değerlendirme sistemi Kurumsallaşmayı Nasıl ve Ne Ölçüde Teşvik Ediyor?
   Vergi Dünyası, sayı 67 (Mart 1987)
*Pişmanlık, Ceza İndirimi ve Uzmanlaşma Müesseselerinden Yararlanılması Halide Katlanılması Gereken Mali Yükler
 Vergi Dünyası, sayı 70 (8Haziran 1987)
*Vergi Davasının Kaydedilmesi Halinde Katlanılacak Mali Yükler ve Dava Konusu Vergiyi Ödeyen Mükelleflerin Durumu İle İlgili Bir Öneri
   Vergi Dünyası, sayı 78 (Şubat1988)
*Katma Değer Vergi Kanununda İndirim Hakkını Ortadan Kaldırma Usul Hükümlerinin Açıklanması ve Tenkidi
   Vergi Dünyası, sayı 78 (Şubat 1988)
*Kısa, orta ve Uzun Vadeli Alacak ve Borç Senetlerinde Reeskont Uygulaması
   Vergi Dünyası, sayı 81 (Mayıs 1988)
*Uluslararası İktisadi Düzendeki Temel Sorunlar
   Vergi Dünyası, sayı 82 (Haziran 1988)
*Turizm İstisnası Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
    Vergi Dünyası, sayı 83 (Temmuz 1988)
*Dâhili Tevkif at Uygulamasında Ortaya Çıkan Bazı Ters Durumlar ve Bunların Giderilmesine İlişkin Öneriler
      Vergi Dünyası, sayı 84 (Ağustos 1988)
*’’Talih Oyunları İşletme Belgesi’ne İstinaden Turizm İstisnasından yararlanılabilir mi?
    Vergi Dünyası, sayı 93 (Mayıs 1989)
*Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Açısından Değer Artış Fonunun Mahiyeti
    Vergi Dünyası, sayı 93 (Mayıs 1989)
*K.D.V.K.’nun 30’ncu Maddesi Uyarınca İndirilecek K.D.V.’nin İndirilmeyecek K.D.V.’ne Dönüşmesi ve Konuya İlişkin Bir Öneri
     Vergi Dünyası Sayı, (Ekim 1989)
*Binek Otomobillerinin Satın Alınması Ve Taşıtların Zati ve Ailevi İşlerde Kullanılması Halinde K.D.V. Uygulaması
     Vergi Dünyası Sayı, 99 (Kasım 1989)
*Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları Açısından New’i Değiştirme (I)
       Vergi Dünyası, Sayı 114 (Şubat 1991)
*Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları Açısından Nev’i Değiştirme (II)
       Vergi Dünyası Sayı 115 (Mart 1991)
*Kurumların Birleşme ve Nev’i Değiştirme Hallerinde Katma Değer Vergisi Uygulaması
       Vergi Dünyası, Sayı 119 (Temmuz 1991)
*Gelir Vergisi Kanunu’nun 81’inci Maddesine Göre Yapılan Devir ve Dönüşümlerde Değer Artış Artış Fonları Nasıl Dikkate Alınmalıdır?
       Vergi Dünyası, Sayı 131 (Temmuz 1992)
*Aktifi Düzenleyici Mahiyetteki Değer Artış Fonunun Sermayeye Eklenmesi Mümkün Müdür?
       Vergi Dünyası, Sayı 133 (Eylül 1992)
*İştirak İlişkisi İçinde Bulunan Kurumların, K.V.K.’nun 37’nci Maddesinde Uygun Devirleri
       Vergi Dünyası, Sayı 134 (Ekim 1992)
*Zararlı Kurumlarda Değer Artış Fonunun Sermayeye Eklenmesinin Neden Olduğu Fiktif Sermaye Artışı
       Vergi Dünyası, Sayı (Kasım 1992)
*Vergi Sistemimizde Enflasyona Karşı Oluşturulan Sistemin Yetersizliği
       Vergi Dünyası, Sayı 145 (Eylül 1993)
*Vergi Sistemimiz Enflasyonist Bir Ortamda Firmaların Öz sermayelerini Arttırmasını Teşvik Etmekte Midir?
       Verdi Dünyası, Sayı 147 (Kasım 1993)
*Finansman Giderlerinden Dönem Sonu Stokta Bulunan Malların Maliyetlerinde Pay Verilmesini Gerektiren Teorik ve Yasal Nedenler
       Vergi Dünyası, Sayı 148 (Aralık 1993)
*Yatırım Kredilerinin Kullandıkları Para Cinsine Göre Yeniden Değerleme Sistemimizde Ortaya Çıkardıkları Farklı Sonuçların Karşılaştırılması
      Vergi Dünyası, Sayı 149 (Ocak 1994)
*Vergi Kanunları Açısından Finansal Kiralama İşletmelerinin Tahlili
      Vergi Dünyası, Sayı 150(Şubat 1994)
*Herhangi Bir Yıl Amortisman Ayrılmaması veya Yeniden Değerleme Yapılmaması Hallerinin Yeniden Değerleme Sistemindeki Etkileri
     Vergi Dünyası, Sayı 151 (Mayıs 1994)
*Ekonomik Denge Vergisi ve Net Aktif Vergisi Yasa Tasarısına İlişkin Açıklamalar ve Konuya İlişkin Değerlendirmelerimiz
    Vergi Dünyası, Sayı 153 (Mayıs 1994)
*Ferdi İşletmelerde Faaliyet Sona Ermesi ve Durdurulmasının G.V. K.’nun ve K.D.V. Açısından Değerlendirilmesi
   Vergi Dünyası, Sayı 155 (Temmuz 1994)
*Factoring
   Vergi Dünyası, Sayı 156(Ağustos 1994)
*Vergisel Açıdan Rücu Edilebilir ve Rücu Edilmez Factoring
    Vergi Dünyası, Sayı 157 (Eylül 1994)
*Vergi Usul Kanunu’ndaki Reeskont Müessesesi ve Önerimiz
   Vergi Dünyası, Sayı 158 (Ekim 1994)
*K.D.V. Açısından İkinci El Piyasası ve Konuya İlişkin Önerimiz
   Vergi Dünyası, sayı 159 (Kasım 1994)
*Götürü Usulden Geçişçi İzahı
   Vergi Dünyası, Sayı 160 (Aralık 1994)
*Kur Farklarının Ne şeklide İşleme Tabi Tutulacağı Konusunda Oluşan Dört Ayrı Görüş
   Vergi Dünyası, Sayı 163 (Mart 1994)
*Katma Değer Vergisi Kanunu’na Göre Götürü Usulde Vergileme
   Vergi Dünyası, Sayı 166 (Haziran 1994)
*Birleşme Halinde Birleşen Kurumun Öz sermayesi Katma Değer Vergisi Matrahı Olabilir Mi?
   Yaklaşım, Sayı 8 (Ağustos 1993)
*Finansman Giderlerinin ve Gelirlerinin Dönemsellik İlkesi Açısından İrdelenmesi
Yaklaşım, Sayı 12 (Ocak 1993)
*Mükerrer Yeniden Değerleme İle Mükerrer Gider İndiriminin Ortaya Çıktığı Durumlar ve Öneriler
   Yaklaşım, Sayı 13 (Ocak 1993)
*Ferdi İşletme Sahibinin Ölümü Halinin Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunları Açısından İncelenmesi
    Yaklaşım, Sayı 15 (Mart 1994)
 *Kolektif Şirket Ortağının Ölmesi
   Yaklaşım, Sayı 30 (Haziran 1995) 

 
 
İletişim   polaris@degisimyayinlari.net
     
     
     
     
 

 

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs E-Ticaret Sistemleri İle Hazırlanmıştır.